خلاصه درس: مبحث صفت (نعت) عربی 2 (فارغ التحصیل)

مبحث صفت (نعت) عربی 2 (فارغ التحصیل) یکی از مباحثی که در کنکور تکرر زیادی داشته

خلاصه درس: مبحث صفت (نعت) عربی 2 (فارغ التحصیل)

مبحث صفت (نعت) عربی 2 (فارغ التحصیل)

میلاد نقشی

رتبه 7 منطقه 2 و 28 کشور

دانشجوی حقوق دانشگاه تهران


یکی از مباحثی  که در کنکور تکرر زیادی داشته مبحث صفت (نعت) و جمله وصفیه می باشد.

سوال 47 کنکورتجربی97

  • عین ما لیست فیه الصفه:

  • سوف نسافر الاسبوع القادم  الی المناطق المعتدله من بلادنا!

  • 2) آیات الله فی العالم کثیره وعلی المسلم  ان یتدبر فیها!

  • 3) انتخب الرئیس شابا کان مملوء بالتجارب القیمه!

  • 4) اعطلنی امین المکتبه  کتابا علمیا حتی اطالعه!

  • همان طور که می بینید این سوال گزینه ای را می خواهد که در آن صفت وجود ندارد. در برخورد با اینگونه سوالات صرفا بایستی ترکیبات وصفی چه از نوع جمله وصفیه و چ غیر آن را مشخص کرد.

  •  

سوال 49 کنکور ریاضی97

عین الجمله الوصفیه:

1)لا تعملو عملا تخافون ان یعلمه الله !

2)تجرع العظماء آلاما کثیره فی حیاتهم العلمیه !

3)ا لیس فی هذه الشرکه موظف لائق لحل المساله !

4)یرید الرئیس  ان یکرم شخصا اکثر شانا من الآخرین !

در این سوال صرف جمله وصفیه را خواسته  است  که در گزینه 1 وجود دارد و ترکیبات گزینه های  2و3 با اینکه وصفی می باشند اما از نوع جمله نمی باشند.

در این سبک سوال همیشه باید دنبال  ترکیب (اسم نکره + فعل) باشیم . فعلی که پس از اسم نکره می آید ممکن است  بلافاصله بعد از اسم یا با فاصله باشد .در این سوال  در گزینه 1 فعل  بلافاصله پس از اسم نکره آمده است .

بایستی دقت داشته باشید که  در ترجمه جمله وصفیه نیز  مابین صفت و موصوف از (که) استفاده می شود نه (درحالیکه)

ترجمه عبارت بالا:انجام ندهید عملی را که می ترسید.....

*نکته: اسم نکره قرار نیست  همیشه تنوین  داشته باشد.

آنچه که از یررسی سوالات  کنکور در سال های اخیر فهمیده میشود  بیانگر ان است که  طرح سوال از  مبحث صفت یکی از موارد مورد علاقه طراحان کنکور بوده است .

درسوالات  طرح شده جمله وصفیه  در کانون تمرکز طراحان قرار گرفته است  و  اگر نگاهی کنید  به سوالات رشته های مختلف در سال های اخیر  با عبارات  زیر زیاد مواجه خواهید شد.

عین الجمله الوصفیه یا عین النعت جمله یا عین الوصف جمله.