آموزش لغت درس فارسی یازدهم

آموزش لغت‌های دشوار درس چهاردهم فارسی 2- مقطع یازدهم ریاضی

آموزش لغت درس فارسی یازدهم

دانش‌آموزان عزیز یازدهمی!

در دو عکس زیر لغات مهم درس چهاردهم فارسی را می‌توانید مشاهده کنید.

امیدوارم با کمک آن بتوانید لغات مهم درس حمله حیدری را به خوبی به ذهن بسپرید.

فرزانه پورعلیرضا – مسئول دفترچه یازدهم ریاضی