درسنامه ریاضی دهم، فصل 4 معادله‌ها و نامعادله ها

درسنامه ریاضی دهم، فصل 4 معادله‌ها و نامعادله‌ها به قلم رحیم مشتاق نظم

درسنامه ریاضی دهم، فصل 4 معادله‌ها و نامعادله ها

درسنامه ریاضی دهم، فصل 4 معادله ها و نامعادله ها

در این جزوه فصل 4 ریاضی دهم مبحث معادله ها و نامعادله ها توسط رحیم مشتاق نظم ارائه می شود.

این جزوه شامل 11 صفحه است و به ترتیب سرفصل های کتاب درسی تقسیم بندی شده است.

در هر قسمت ابتدا مطالب درس توضیح داده شده و سپس تعدادی مثال به صئرت تشریحی حل شده است.

کانال تلگرام دهم ریاضی کانون: https://t.me/kanoonir_10r