رتبه159 تجربی: در نوروز چگونه درس بخوانیم؟

نگار خراسانی رتبه159تجربی از استراتژی پیشنهادی خود برای مطالعه در نوروز برای حفظ تعادل در این ایام سخن می‌گوید

رتبه159 تجربی: در نوروز چگونه درس بخوانیم؟

نگار خراسانی

رتبه۱۵۹ منطقه ۱ - دانشجوی دندان پزشکی شهیدبهشتی

« در نوروز جگونه درس بخوانیم ؟ »

* تعادل مطالعاتی در ایام نوروز بین دروس عمومی- اختصاصی و نقاط قوت- ضعف

در دوران نوروز بسیار مهم است که وقت خود را چگونه بین دروس عمومی و اختصاصی و نقاط قوت و ضعف خود تقسیم می‌کند. برنامه من در این دوران این‌گونه بود.

1- هر روز یک الی دو پارت مطالعاتی را به خواندن کتاب درسی زیست‌شناسی و زدن تست برای آن اختصاص می‌دادم. منبع من برای تست زیست، کتاب سه سطحی بود.

2- سعی می‌کردم در برنامه هر روز خود، همه دروس اختصاصی را بگنجانم.

3- برای دروس ریاضی و فیزیک، از روش بازیابی استفاده کردم یعنی اول به سراغ تست‌های آنها می‌رفتم و بعد اگر در بعضی احساس ضعف می‌کردم، به سراغ جزوه دبیر می‌رفتم تعداد سوال بیشتری برای آن مبحث حل می‌کردم.

منبع من برای ریاضی و فیزیک، سوالات کتاب سه سطحی و سوالات درست و نادرست‌م در آزمون‌های گذشته کانون بود. برای درس شیمی هم، توجه به کتاب درسی و تست زدن به میزان یکسان اهمیت دارند.

به طورکلی، برای دروس اختصاصی‌ام هر روز زمان صرف می‌کردم و منبع‌ام کتاب‌های سه سطحی و آزمون‌های گذشته‌ام بود.

رتبه159 تجربی: در نوروز چگونه درس بخوانیم؟

* نکته بسیار مهم این است که در این دوران باید روش بازیابی جدی بگیریم و از بازخوانی مطالب بپرهیزیم.

در برنامه کلی‌ام، حدودد 70 درصد تایم خود را به اختصاصی‌ها می‌دادم و 30 درصد تایم برای عمومی‌ها بود. منبع‌ام برای عمومی‌ها، کتاب زرد عمومی بود و یک شب در میان، از آن آزمون حل می‌کردم و روز بعد به مطالعه ایراداتم در آن آزمون می‌پرداختم. برای مطالعه خود عمومی‌ها نیز مثلاً یک شب دینی و زبان را می‌خواندم و روز بعد را به عربی و ادبیات اختصاص می‌دادم. برای ادبیات مرور روزانه لغات بسیار مهم است و حفظ کردن آیات دینی حتی از آن مهم‌تر!

برای نقاط قوت و ضعف نیز باید بدانید توجه به هر دو بسیار حائز اهمیت می‌باشد. برای تشخیص درست آن‌ها باید به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید و پس از مشخص کردنشان؛

1- برای نقاط ضعف خود، هر روز تایمی مضاعف را مصرف کنید.

2- به نقاط قوت خود هم توجه نشان دهید و برایشان زمان بگذارید تا همچنان نقاط قوت شما باقی بمانند.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه نگار خراسانی عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

کانال پشتیبان ویژه ها :   
vipposhtiban@ را در تلگرام جستجو نمایید یا روی لینک عضویت در کانال پشتیبان ویژه کلیک نمایید.