کنکور 98

سؤال‌های پیشنهادی لیلا حاجی‌اشرفی برای آزمون 7 فروردین - شیمی

لیلا حاجی‌اشرفی برای درس شیمی آزمون 7 فروردین سؤال‌های زیر را پیشنهاد داده است:

سؤال‌های پیشنهادی لیلا حاجی‌اشرفی برای آزمون 7 فروردین - شیمی

لیلا حاجی‌اشرفی برای درس شیمی آزمون 7 فروردین سؤال‌های زیر را پیشنهاد داده است:

سوال 566، صفحه ی121

حل این سوال شما را با مفاهیم چگالی و مسایل استوکیومتری آشنا می سازد.

سوال 567،صفحه ی 121

این سوال به دلیل متنوع بودن گزینه ها، باعث می شود در هر گزینه با روابط مختلف استوکیومتری آشنا شوید و سرعت شما در محاسبات افزایش می یابد، این سوال در آزمون سراسری 91 مطرح شده است.

سوال 585، صفحه ی127

این تیپ از سوالات به دلیل دارا بودن دام آموزشی همواره مورد توجه طراحان کنکور و آزمون کانون می باشد.

سوال 588 صفحه ی 127

حل این سوال به دلیل اینکه شما را با واکنش تجزیه اشنا میسازد و همچنین بحث موزانه و استوکیومتری در این سوال مطرح می باشد به شما توصیه می شود، این سوال کاملا ترکیبی می باشد و در ازمون کانون سال 92 مطرح شده است.

سوال 435- صفحه ی 196

آشنایی کامل با فرمول نویسی و تشخیص کاتیون و آنیون  در این سوال اهمیت دارد.

سوال 1456 صفحه ی301

در این سوال شما را با مفهوم ظرفیت گرمایی و تفاوت آن در مواد مختلف آشنا می شود، هم چنین این سوال در قسمت خود را بیازماید کتاب شیمی یازدهم مطرح شده است

سوال 1687 صفحه ی 357

حل این سوال باعث می شود تا شما دانش آموزان عزیز بتوانند گروه های عاملی را در ترکیبات که یکی از مباحث اصلی کنکور است را تشخیص بدهید.

سوال 1694- صفحه ی357

آشنایی با تمامی عوامل موثر برسرعت یکی از قسمت های مهم کتاب درسی و کنکور می باشد،این سوال در ازمون آذر کانون سال 93 مطرح شده است

سوال 1713-صفحه ی361

این سوال کاملا مفهوم سرعت را بیان می کند، علاوه بر محاسباتی بودن آن، نکته اصلی درک مفهوم سرعت می باشد، این سوال در آزمون کانون 8 ابان 94 تکرار شده است.

سوال 1932 صفحه ی409

اشنایی کامل انواع واکنش ها از جمله بین واکنش بین اسید و الکل که باعث تولید استر می شود و شناختن کاتالیزگر مربوط به هر واکنش