سارا همتی:دردوران طلایی از روش بازیابی استفاده کردم(فایل صوتی)

با توجه به حجم بالای مطالب روش بازیابی بهترین روش در آزمون‌های جمع بندی است.

سارا همتی:دردوران طلایی از روش بازیابی استفاده کردم(فایل صوتی)

در فایل صوتی پیوست سارا همتی رتبه یک کنکور 94 از روش مطالعه اش در دوران نوروز می گوید.

فایل های ضمیمه

روش بازیابی در دوران نوروز