کنکور 98

فعل‌های متشابه عربی- قسمت اول

در این مطلب فعل‌های عربی که ظاهری شبیه هم دارند و از یک ریشه اند، اما معانی متفاوت دارند، جمع آوری شده اند

فعل‌های متشابه عربی- قسمت اول

همان طور که می دانید فعل های عربی وقتی در گروه دوم (ثلاثی مزید) قرار می گیرند، معناهای متفاوتی ایجاد می کنند.

بنابراین ما در عربی فعل هایی داریم که ظاهری شبیه به هم دارند و در واقع از یک ریشه هستند، اما معناهای متفاوتی دارند. آشنایی با این فعل ها و معنا و کاربردشان می تواند در سوالات ترجمه، کلوزتست و قواعد بسیار کمک کننده باشد.

این افعال در کتاب های درسی جمع آوری شده اند و به همراه معنی و مثال کاربردی در یک جدول آورده شده اند.

در این مطلب، بخش اول از این فعل ها را می بینید. سعی کنید این فعل ها را با تکرار و تمرین به خاطر بسپارید.

 فعل‌های متشابه عربی- قسمت اول

برای مشاهده ی بقیه، فایل ضمیمه را دریافت کنید.