آزمون بازیابی جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

آزمون بازیابی از فصل دوم فیزیک یازدهم بهمراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی آزمون 7 فروردین

آزمون بازیابی جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

با سلام


آزمون ضمیمه شده شامل 20 سوال از مبحث جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم(فصل دوم فیزیک یازدهم)است.


آزمون را در زمان تعیین شده پاسخ بدهید و با پاسخ تشریحی تصحیح کنید.