کنکور 98

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار دوازدهم (2)

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه پایه دوازدهم هنرستان درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار دوازدهم (2)

سوالات دام‌دار رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه دوازدهم هنرستان در آزمون 17 اسفند 97


درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار


پاسخ صحيح گزينه : 4 که 32 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه دام : 

50 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 1 را انتخاب کرده اند ---------------------------------------------


پاسخ صحيح گزينه: 1 که 42 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه دام : 

46 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 2 را انتخاب کرده اند