خلاصه درس منطق (کلیات خمس)

خلاصه درس نموداری درس منطق درخت دانش درس منطق خلاصه درس کوتاه و نموداری از درس منطق دهم انسانی دوران طلایی نوروز طراح: کامران اله مرادی

خلاصه درس منطق (کلیات خمس)

خلاصه درس نموداری درس منطق دهم انسانی


مبحث: کلیات خمس (کلیات پنج گانه)


این درخت دانش (خلاصه درس نموداری) به منظور طبقه بندی و شفافیت بیشتر اطلاعات ذهنی دانش آموزان نسبت به این مبحث و جهت مطالعه و مرور سریع در دوران طلایی نوروز طراحی شده است و به تدریج تمام مباحث این درس در روزهای ثابتی از هفته، تا پیش از آزمون 7 فروردین پوشش داده خواهد شد. بقیه مطالب روز ( مربوط به درس منطق) را می توانید از صفحه مقطع دوازدهم انسانی مشاهده نمایید.


نویسنده: 

کامران اله مرادی


ضمن عرض پوزش به دلیل کیفت نامطلوب تصویر، در صورت ناخوانا بودن آن می توانید فایل ضمیمه را دانلود نمایید.خلاصه درس منطق (کلیات خمس)