آزمونک ده سوالی منطق

مجموعه ده سوالی منطق دهم انسانی آزمون هفت فروردین طراح: کامران اله مرادی

آزمونک ده سوالی منطق

منطق دهم انسانی

مجموعه ده سوالی منطق دهم انسانی از مباحث : 

انسان و تفکر، چکونه تعریف کنیم؟، تعریف و دنیای مفاهیم (صفحات 1 تا 19)


تهیه شده توسط : 

کامران اله مرادی


این مجموعه سوالات جهت آمادگی هر چه بیشتر و مرور کارآمدتر دانش آموزان در دوران طلایی نوروز طراحی شده است و به تدریج تمام مباحث این درس در روزهای ثابتی از هفته، تا پیش از آزمون 7 فروردین پوشش داده خواهد شد. بقیه مطالب روز ( مربوط به درس منطق) را می توانید از صفحه مقطع دوازدهم انسانی مشاهده نمایید.آزمونک ده سوالی منطقآزمونک ده سوالی منطقآزمونک ده سوالی منطق