سوال‌های پیشنهادی زیست‌شناسی پایه مرتبط با آزمون 7 فروردین

سوال‌های پیشنهادی زیست‌شناسی پایه مرتبط با آزمون 7 فروردین مشاهده در لینک بالا...

سوال‌های پیشنهادی زیست‌شناسی پایه مرتبط با آزمون 7 فروردین

سوال‌های پیشنهادی محمدمهدی روزبهانی، گزینشگر زیست‌شناسی دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی از کتاب آبی زیست‌شناسی پایه، برای آزمون 7 فروردین فارغ‌التحصیلان تجربی:

دلیل انتخاب

شماره سوال

بررسی نقش قسمت‌های مختلف لوله گوارش جانوران است که نکته پرتکرار کنکور سراسری است.

265

مقایسه انعکاس‌های دستگاه تنفس و گوارش را انجام می‌دهد که از نظر کنکور سراسری بسیار پراهمیت است.

338

بررسی نکات پرتکرار آزمون‌ها و کنکور سراسری

641

مقایسه فعالیت مکانیکی و الکتریکی قلب انسان که از موضوعات مهم کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 می‌باشد.

593

یکی از سوالات مهم کنکورهای سراسری اخیر می‌باشد که مطلب این سوال بارها در کنکورها و آزمون‌ها مورد سوال قرار گرفته است و انواع انقباض عضله را به‌طور دقیق بررسی می‌کند.

902

بررسی نکات شکل مغز گوسفند که تقریباً هر ساله در کنکور مطرح شده است.

1269

بررسی اجزای کره چشم و ویژگی‌های آن! مطلب این قسمت از نکاتی است که داوطلب تجربی باید مطالعه کرده باشد و نکات پرتکرار دارد.

1319

بررسی نکات مربوط به هورمون‌های تیروئیدی می‌باشد که بارها در کنکور مطرح شده است.

1466

بررسی نکات هورمون‌های گیاهی و مقایسه آن‌ها که قطعاً یکی از سوالات آزمون و کنکور را به خود اختصاص می‌دهد.

2354

بررسی مطلب مهم چرخه جنسی زنان! این مطالب قطعاً در کنکور سراسری مطرح می‌شوند و مهم هستند.

2481