کلکسیون روش درس فلسفه منطق

کلکسیون روش مطالعه و تست زنی دانش آموزان برتر دوازدهم انسانی در درس فلسفه منطق

کلکسیون روش درس فلسفه منطق

روش های مطالعه دانش آموزان برتر در درس فلسفه منطق

در این پست چند نمونه از بهترین کلکسون های مطالعه در درس فلسفه منطق‌ را گزینش کرده‌ایم دانش آموزان می‌توانند با خواندن این روش ها آن را با ویژگی های خودشان تلفیق کنند و بهترین روش را انتخاب کنند.

سیده آمنه موسوی از شهر بهار- تراز 8205

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا در کلاس درس مطالب را یاد می گیرم و سپس متن کتاب درسی را زیاد مطالعه می کنم.

پس از تسلط بر مفاهیم درس از کتاب آبی کانون تست می زنم.


فرناز مرادی از شهر كوهدشت- تراز 6124

فلسفه جنبه حفظی دارد، در این درس، کتاب درسی را چندین بار می‌خوانم و متن آن را به طور کامل حفظ می‌کنم.

تعدادی تست حل می‌کنم و نکات مهم درس را از تست‌ها استخراج می‌کنم و در کتاب یادداشت می‌کنم.

سعی می‌کنم سوالات مختلف و متنوع را در هر مبحث تمرین کنم تا در روز کنکور شوکه نشوم.

درس‌نامه کتاب‌های آبی برای مرور و خلاصه‌خوانی به دانش‌آموز کمک می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهم‌ترین مطالب موجود را بخواند.

 تست‌های کنکورهای سال‌های قبل و هم‌چنین تست‌های آزمون‌های قبل کانون که در کتاب‌های آبی گنجانده شده دانش‌آموز را به سطح بالایی از آمادگی می‌رساند و می‌تواند دانش‌آموز را با تیپ سوالات کنکور و آزمون‌های کانون آشنا سازد.

درخت دانش در ابتدای هر درس برای مشخص کردن مسیر مطالعاتی در یک نگاه مفید می‌باشد.

مشخص شدن کلمات مهم در کتاب آبی با رنگ دوم مهم‌ترین مطالب را برای دانش آموز مشخص می‌کند

آزمون های جامع در پایان هر کتاب آبی نیز می تواند مفید واقع شود و شبیه ساز مدل کنکورهای سراسری باشد.

در دوران جمع بندی از کتاب سه سطحی دروس فلسفه و منطق استفاده می‌کنم. تا با سوالات چالشی مواجه شوم.

درس‌های اول منطق را زیاد می‌خوانم تا آن‌ها را کاملا بفهمم. 

سپس تمرین زیاد می‌کنم و نمونه سوال حل می‌کنم و تست‌های آزمون‌ها را بررسی می‌کنم. 

در این درس به صورت حرفه‌ای به متن کتاب درسی تسلط پیدا می‌کنم. کلید واژه‌ها را پیدا می‌کنم. در منطق بیشتر تست می‌زنم.

برای فلسفه کتاب درسی خیلی مهم است. نکته برداری و خلاصه نویسی را در این درس انجام می‌دهم.

محمدابراهیم سلیمانی از شهر شهريار- تراز 7709

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس بعد از دو روز تست های آن مطلب را می زنم.

در منطق بیشتر تست می زنم و اولویتم با تست زنی است.