سوال‌های پیشنهادی فیزیک پایه متناسب با آزمون 7 فروردین

سوال‌های پیشنهادی فیزیک پایه متناسب با آزمون 7 فروردین مشاهده در لینک بالا

سوال‌های پیشنهادی فیزیک پایه متناسب با آزمون 7 فروردین

حامد خاکی طراح سوال آزمون، سوال‌های زیر از کتاب آبی 30 سال کنکور فیزیک پایه را برای آزمون 7 فروردین فارغ‌التحصیلان تجربی پیشنهاد می‌کند:

شماره سوال

دلیل انتخاب

1116

پوشش کامل قسمت ماشین‌های گرمایی و ارائه نکات ویژه مربوط به این بخش

1391

ارائه شکل متفاوت از ترکیب خازن‌های متوالی و موازی

1281

محاسبه نیروهای وارد بر بار الکتریکی

1823

پوشش تمام نکات مربوط به بخش (نیروی وارد بر ذره باردار از طرف میدان‌های توأم مغناطیسی، الکتریکی و گرانشی)

2076

بررسی کامل مبحث جریان متناوب

133

ترکیب مبحث بازتاب نور و سرعت

157

مقایسه تصویر و میدان دید در آینه‌ها

178

بررسی کامل مبحث آینه کوثر

209

سوالی با سطح دشواری بیشتر و ارائه نکات ویژه‌تر از مبحث شکست نور

239

بررسی کامل مبحث زاویه حد و بازتاب کلی