سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند رشته حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند رشته حسابداری دوازدهم هنرستان


درس حسابداری حقوق و دستمزد


اسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه : 2 که 36 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه دام : 

31 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه  1 را انتخاب کرده اند 26 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 4 را انتخاب کرده اند ----------------------- --------------------------


درس حسابداری اموال و انبار 

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه : 1 که 38 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه دام : 

48 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 4 را انتخاب کرده اند مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24