روش مطاله‌ی برترهای هنر 16

مرضیه یوسفی از جم با میانگین تراز 6300 (رشد تراز از 6140 به 7433 آزمون 20 مهر تا 3 اسفند) روش مطالعه درس خواص مواد: تراز در آزمون آخر 7710 برای درس خواص مواد کتاب سبز کل مباحث آزم

روش مطاله‌ی برترهای هنر 16

مرضیه یوسفی از جم با میانگین تراز 6300 (رشد تراز از 6140 به 7433 آزمون 20 مهر تا 3 اسفند)

روش مطالعه درس خواص مواد: تراز در آزمون آخر 7710

برای درس خواص مواد کتاب سبز کل مباحث آزمون رو میخونم اونوقت تست همون مبحث رو از کتاب آبی میزنم بعد برای خواص مواد دفترچه درست کردم از همه سوالای ازمون چه غیر حضوری چه حضوری و سوال‌های خواص مواد سال‌های اخیر و توی دفترچم دسته بندی کردم قبل از آزمون همون مطالب را دوره می‌کنم.

روش مطالعه درک عمومی ریاضی و فیزیک: تراز در آزمون آخر 7824

برای درس درک عمومی ریاضی و فیزیک من هر شب سه تا تست می‌زنم که باعث شده خیلی ریاضی ام را بهتر بزنم چون نکات تست دستم آمده است.

روش مطالعه درک عمومی هنر: تراز در آزمون آخر 9000

برای درک عمومی هنرفقط باید بخونم و دوره کنم من برای درک هنر منابع ازاد زیاد میخونم دایرةالمعارف رویین پاکباز و درک عمومی رضا عباسی خیلی کمکم کردن موقع خوندن درک نکته های مهم درس‌ها را خیلی کوتاه می‌نویسم و می‌زنم دیوار اتاقم و همش جلو چشم هستن.

روش مطالعه خلاقیت تصویری و تجسمی: تراز در آزمون آخر 9000 

برای خلاقیت تصویری من تست‌های کتاب اتوسا خلج رو زدم و هر شب ۲۵تست می‌زنم و نکات هر تست رو کنارش می‌نویسم و برای شب بعد که دوباره می‌خوام تست بزنم نکات تستای قبل رو دوره میکنم.