سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

در روز یکشنبه 19 اسفند 1397 همایش سالانه ‏ی مصححین و دست اندرکاران آزمون‏های تشریحی کانون فرهنگی آموزش در محل سالن اجتماعات مهندس کرمی بنیاد علمی آموزشی قلم‏چی برگزار شد.

سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

در روز یکشنبه 19 اسفند 1397 همایش سالانه ‏ی مصححین و دست اندرکاران آزمون‏های تشریحی کانون فرهنگی آموزش در محل سالن اجتماعات مهندس کرمی بنیاد علمی آموزشی قلم‏چی برگزار شد. 

سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانوندر این همایش ابتدا مهندس مسعود تاج‏فرد مبدع سامانه برگزاری و تصحیح آزمون تشریحی کانون به تبیین تاریخچه ‏ی این پروژه ‏ی بزرگ پرداخت. مدیر گروه فناوران لوح نوین در بخشی از سخنان خود به مقایسه‏ ی کیفیت و ویژگی‏های سامانه‏ ی آزمون تشریحی با پروژه‏ ی مکانیکال تورک شرکت آمازون از سه منظر پرداخت. پروژه مکانیکال تورک از نظر بهره‏ برداری از سرمایه‏ ی انسانی جمعی برای اهداف تکنیکال مشابه فنی سامانه ‏ی تشریحی است با این تفاوت که اعتبارسنجی و کنترل کیفیت کار انجام شده را به عهده نمی‏گیرد حال آن‏که سامانه‏ ی آزمون تشریحی در درون خودش کنترل کیفی را تا آخرین مرحله انجام می‏دهد. نیروی انسانی درگیر در پروژه‏ ی مکانیکال تورک از نظر تحصیلی قشر متوسط جامعه است ولی در سامانه ‏ی آزمون‏های تشریحی دانشجویان بهترین دانشگاه‏های تهران و نخبه‏ های کشور مشغول فعالیت هستند و در پایان با این‏که درآمد افراد از مکانیکال تورک آمازون کم‏تر از حداقل حقوق جامعه ‏ی آمریکاست، متوسط درآمد مصححین آزمون‏های تشریحی بیش از سه برابر حداقل حقوق جامعه ‏ی ایران است. مسعود تاج‏فرد که خود حائز رتبه‏ ی 7 کشور در کنکور سراسری سال 1382 بوده‏ است در ادامه به اهمیت توسعه ‏ی عدالت آموزشی و نقش بنیاد علمی آموزشی قلم‏چی در این امر مهم پرداخت.


  • سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانونمهندس مسعود تاج فرد


سپس از مصححین برتر آزمون‏های تشریحی تقدیر به عمل آمد.


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

 مصححین برتر آزمون‏های تشریحی به دلیل بیش‏ترین دقت و کم‏ترین خطا در تصحیح


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

 مصححین برتر آزمون‏های تشریحی به دلیل ارائه ی پیشنهاد کارساز و مفید


پس از تقدیر از مصححین برتر کاظم قلم‏چی طی سخنانی به اهمیت بازخوردهای آموزشی آزمون‏های تشریحی در پیشرفت تحصیلی دانش‏ آموزان پرداخت. بنیانگذار کانون فرهنگی آموزش با اشاره به دانش ‏آموزان موفق و افتخارآفرین روستایی به ارزش تلاش و سخت‏‏کوشی با وجود امکانات محدود پرداخت. ایشان از حاضران سالن که بدون استثنا دانشجویان نخبه مراکز علمی تراز اول کشور بودند پرسیدند کدام‏یک از شما در روستا متولد شده و تحصیل کرده‏ اید؟ گروهی از حاضران که در روستا‏ها تحصیل کرده و به این مدارج عالی علمی رسیده‏ اند در جایگاه حضور یافتند و مورد تشویق بی‏شائبه و بی‏ امان حاضران قرار گرفتند.

سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

دانشجویان مراکز علمی تراز اول تهران که از روستاهای بعضاً محروم اقصا نقاط کشور به موفقیت‏های علمی و تحصیلی دست یافته ‏اند.


در پایان از دست اندرکاران طراحی، برنامه ‏ریزی، تولید، اجرا و تصحیح آزمون‏های تشریحی تقدیر به عمل آمد.

سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

مسئولین واحد آزمون ابتدایی کانون فرهنگی آموزش


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

 گروهی از دبیران، طراحان آزمون‏های تشریحی و مسئولین واحدهای آزمون متوسطه 1 و 2 کانون فرهنگی آموزش


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

ویراستاران گروه مستندسازی و نهایی ‏سازی آزمون‏های تشریحی


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

بازرسان مراکز و نمایندگی ‏های شهرستان‏ها


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

گروهی از هماهنگ‏ کننده ‏ها و مدیران مراکز تهران


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

همکاران گروه فناوران لوح نوین و مرکز برنامه ‏ریزی و تولید آزمون‏های تشریحی


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ‏ التحصیلان دانشگاه تهران


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ ‏التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ‏ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ ‏التحصیلان دانشگاه امیرکبیر


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


سومین همایش مصححین برگزیده‌ی آزمون‌های تشریحی کانون

گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ ‏التحصیلان دانشگاه علم و صنعت


گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ ‏التحصیلان سایر دانشگاه‏ها

گروهی از مصححین آزمون‏های تشریحی - دانشجویان و فارغ ‏التحصیلان سایر دانشگاه‏ها