روش مطاله‌ی برترهای هنر 15

برای خواندن مباحث مشترک از درس هایی مانند سیرهنر وتاریخ هنر جهان ابتدا کتاب درسی را خوانده سپس نکات مهم را به صورت درخت دانش خلاصه نویسی می

روش مطاله‌ی برترهای هنر 15

فاطمه جنتیان درس درک عمومی هنر تراز درس 7312

برای خواندن مباحث مشترک از درس هایی مانند سیرهنر وتاریخ هنر جهان ابتدا کتاب درسی را خوانده سپس نکات مهم را به صورت درخت دانش خلاصه نویسی می کنم و نکات مهم را می‌نویسم. سپس از کتاب های دایره المعارف و کتاب سبز کانون که در مورد هنرمندان و سبک های اضاقه تر از کتاب مطالب اورده شده یادداشت می کنم.

برخی نکات مهم از منابع ازاد و کتاب را به صورت فلش کارت دراورده و در زمان هایی که فرصت ازاد دارم مرورشان می کنم.

برای یادگیری بیشتر و تسلط به مباحث، تست های اموزشی را در دو روز بعد می زنم.

همچنین تست های درک عمومی هنر آزمون های کانون را در روزهای هفته برای مرور و یادگیری مجدد اشتباهاتم می زنم.