سؤالات پیشنهادی ریاضی آزمون 7 فروردین(علی مرشد - طراح سوال)

سؤالات پیشنهادی ریاضی آزمون 7 فروردین(علی مرشد - طراح سوال) مشاهده در لینک بالا

سؤالات پیشنهادی ریاضی آزمون 7 فروردین(علی مرشد - طراح سوال)

سلام. سوال‌های زیر از کتاب آبی 30 سال کنکور ریاضیات رشته تجربی برای آزمون 7 فروردین پیشنهاد می‌شود:

دلیل انتخاب

شماره سوال

شکل پرتکرار از تعیین علامت و حل نامعادله درجه دوم

56

اتحادهای کمکی 2α برحسب کسینوس و سینوس α

163

نسبت مساحت دو مثلث متشابه

612

سوال ترکیبی از میانه و میانگین و نمودار ساقه و برگ

750

سبک پرتکرار سوال از ضریب تغییرات و واریانس

787

جایگشت با حروف تکراری

852

شناخت وارون توابع زوجی مرتبی

1131

سوال پرتکرار از معادله نمایی و لگاریتمی

1339

تمرین قضیه فیثاغورس

539

تمرین مجموع جملات دنباله حسابی

1221