ویژگی‌های آزمون 7 فروردین(فارغ‌التحصیلان و دوازدهم تجربی)

پاسخ‌گویی به هر دو زوج فیزیک و شیمی برای هر دو گروه دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل اجباری است.

ویژگی‌های آزمون 7 فروردین(فارغ‌التحصیلان و دوازدهم تجربی)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی


سلام


آزمون 7 فروردین جمع‌بندی مبحث‌های پایه در برنامه راهبردی است.


در این آزمون تراز مشترک به شما داده می ‌شود.


هم چنین در این آزمون کارنامه سکوها‌ی مقایسه برای شما طراحی شده است که می‌توانید به 

دقت وضعیت خود را با آزمون 5 بهمن مقایسه کنید.


در این آزمون همان‌طور که از بهمن ماه اطلاع رسانی کرده بودیم، پاسخ‌گویی به هر دو 

زوج فیزیک و شیمی برای هر دو گروه دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل اجباری است.


توصیه ما اینست که با روش بازیابی، ابتدا شروع مطالعه‌ی مبحث‌های پایه را با تمرین 

تستی آغاز کنید .


تعداد سؤال و زمان پیشنهادی در کنکور سراسری 97 بدین شرح بود:

ویژگی‌های آزمون 7 فروردین(فارغ‌التحصیلان و دوازدهم تجربی)


تعداد سؤال در آزمون 7 فروردین برای دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیل بدین شرح است:

ویژگی‌های آزمون 7 فروردین(فارغ‌التحصیلان و دوازدهم تجربی)

رنگ آبی یعنی این درس گواه دارد


ویژگی‌های آزمون 7 فروردین(فارغ‌التحصیلان و دوازدهم تجربی)


همان‌طور که اعداد گویاست، زمان آزمون مطابق با استاندارد کنکور طراحی شده است. 


ویژگی‌های آزمون 7 فروردین(فارغ‌التحصیلان و دوازدهم تجربی)


در مورد درس‌های عمومی همه سؤال ها طراحی هستند.