برنامه راهبردی آزمون 7 فروردین هنر

برنامه راهبردی آزمون 7 فروردین اولین آزمون پروژه ششم – آزمون 16 فروردین دوران جمع بندی زمان محدودی اس

برنامه راهبردی آزمون 7 فروردین هنر

برنامه راهبردی آزمون 7 فروردین

اولین آزمون پروژه ششم – آزمون 16 فروردین

برنامه راهبردی آزمون 7 فروردین هنر


دوران جمع بندی زمان محدودی است و قرار این نیست که تمام دروس و تمام مباحث را در این زمان مطالعه کنید و تمام نواقص خود را جبران کنید ، بلکه برای استفاده از این زمان باید استراتژیک عمل کنید و با استفاده از جعبه ابزار کار نامه و رهنمود‌های آن برنامه ای مطابق با خودتان آماده کنید. توصیه ما به شما این است که برای بیش از سه الی چهار درس برنامه ریزی جدی نکنید.

وقتی همه چیز مهم است ، هیچ چیز  مهم نیست.

درک عمومی هنر: 

نسیم پوراحمد: مهم ترین چیز در نیم سال دوم استفاده صحیح از زمان است. بهترین کار جلو گیری از دوباره کاری است. مباححثی که در این آزمون هستند(تاریخ هنر ایران (دوران پیش تاریخی-ایران باستان-ایران اسلامی-ایران در سده‌ی معاصر)) در چند کتاب تاریخ هنر ایران- آشنایی بامکاتب نقاشی و سیر هنر در تاریخ 1 و... مشترک هستند. توصیه میکنم که یکبار این مباحث را به موازات هم بخوانید و شروع به مبحثی جمع بندی کردن درک هنر و سبک های هنری کنید. یکی از کمک کننده‌ترین چیز‌ها در دوران جمع بندی قبل از کنکور نکات کلیدی و خلاصه هایی است که در طول مطالعه آن مباحث جمع کرده‌اید.


ترسیم فنی:

نسیم پوراحمد: مشترک بودن مبحث هندسه بین دو درس درک عمومی ریاضی و ترسیم فنی این امکان را برای شما فراهم می‌کند که این مبحث را به صورت ویژه تری مطالعه کنید. تیپ بندی کردن سوالات و مباحث در قسمت های مختلف هندسه به مسلط تر شدن شما کمک میکند.


خلاقیت تصویری:

نسیم پوراحمد: کامل خواندن بهتر از زیاد خواندن است. شما اکنون در یکی از مهم ترین زمان ها برای جمع بندی دروس خود قرار گرفته اید . بهتر این است که بدون توجه به کتاب ها مباحث آنها را جمع بندی کنید. مثلا برای کتاب مبانی هنر های تجسمی تمام عناصر بصری کتاب را بدون توجه به مرجع به صورت کامل مطالعه کنید . از تمام مباحث منابع در دسترس تان که با این مباحث اشتراک داد و یا انطباق داد استفاده کنید و هر مبحث را به صورت کامل جمع بندی کنید. خلاصه برداری و نکته برداری کردن بسیار برای دوران جمع بندی قبل از کنکور مفید خواهد بود.


خلاقیت نمایشی:


خلاقیت موسیقی:


خواص مواد:

نسیم پوراحمد:دو مبحث الیاف نساجی و صنایع دستی که در این آزمون مطرح شده اند از چند مبحث بسیار مهم در کنکور می باشند. مباحثی از این درس را که می‌خواهید در کنکور آنها را پاسخ دهید از همین حالا انتخاب کنید وبرای آن مباحث تست زیادی بزنید تا بتوانید در کنکور به آنها با اطمینان بیشتری پاسخ دهید.
تهیه شده توسط گروه هنر کانون