تجهیز 3 مرکز آموزشی در شوش دانیال توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه و سالن اجتماعات دو دبیرستان و یک پژوهش سرا در شهر شوش دانیال استان خوزستان، در آستانه سال 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.

تجهیز 3 مرکز آموزشی در شوش دانیال توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه و سالن اجتماعات دو دبیرستان و یک پژوهش سرا در شهر شوش دانیال استان خوزستان، در آستانه سال 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.


تجهیز کتابخانه مدرسه 15 خرداد و پژوهش سرای شهدای هسته ای به میز مطالعه، صندلی و قفسه کتاب هر کدام با هزینه ای بالغ بر 54 میلیون و 400 هزار ریال و تجهیز سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه الغدیر با هزینه 174 میلیون و 100 هزار ریال صورت گرفته است.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحدهای آموزشی، از سال 1392، انجام 1450 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز 3 مرکز آموزشی در شوش دانیال توسط بنیاد قلم چی


منبع :