کلکسیون روش‌های مطالعه منتخب برترها ( 18 اسفند )

هر روز بهترین مقالات آن روز بر روی سایت کانون درج می‌شوند.

کلکسیون روش‌های مطالعه منتخب برترها ( 18 اسفند )

همانطور که مستحضر هستید، یکی از مهم ترین قسمت های مطالعه، انتخاب روش مطالعه مناسب در آن درس است. در سایت کانون بخش ویژه ای برای این کار اختصاص داده شده است. 


تعدادی از روش مطالعه های برتر امروز را در این مقاله می بینید:( درس ادبیات)


سنا لطفی از شهر اردبيل- تراز 6798 - روش مطالعه درس ادبيات - دوازدهم ریاضی

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

برای مطالعه درس ادبیات ابتدا هنگام تدریس دبیر به دقت به تدریس دبیر گوش داده و نکات را روی حاشیه کتاب یادداشت می‌کنم.

سپس درس را همان روز تدریس مطالعه می‌کنم تا مطالب تثبیت شود.

بعد از مطالعه ی جزوه و کتاب درسی سراغ درسنامه ی کتاب آبی میروم.

در قدم بعدی حداقل یک روز بعد از مطالعه سراغ تست ها رفته و به دو روش تمرین می‌کنم.

ابتدا تست ها را به صورت موضوعی و سپس به صورت ترکیبی حل می کنم.


بهار توکلی از شهر شهركرد- تراز 7136 - روش مطالعه درس ادبيات - دوازدهم تجربی

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من برای یادگیری بیشتر کلمات از جعبة لایتنر استفاده می‌کنم و ۳۰دقیقه روزانه جهت یادگیری معنی کلمه ومترادف‌ها وقت می‌گذارم. 

سپس با کتاب آبی جامع ادبیات ۲۰ تست زماندار می‌زنم و با استفاده از پاسخ‌ نامه نکات مهم را یادداشت می‌کنم.

 برای دستور ابتدا کتاب درسی را کامل می‌خوانم، سپس فیلم‌های ۳دقیقه‌ای در سایت کانون جهت یادگیری بیشتر نگاه می‌کنم. 

 سپس نکات مهم و کلمات جدید و آرایه‌ها و قواعد مهم را فلش کارت میکنم و در طول هفته مدام تکرار و تمرین می‌کنم تا روز آزمون فراموش نشود.


مرضیه گلى كلكنارى از شهر ساري- تراز 7356 - روش مطالعه درس ادبيات - دوازدهم انسانی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا تعدادی تست از هر مطلب حل می کنم . سپس مطالب را مرور می کنم.

برای ادبیات اختصاصی ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

تست ها را ابتدا به صورت آموزشی حل می کنم.

پس از چند روز بقیه تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.


محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- تراز 7502 - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم . هر روز یکی از موضوعات را مطالعه می کنم.

برای هر درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم. سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم.

سپس از روی کتاب کمک درسی تست می زنم. تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

نکات تست ها را یادداشت می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.


سارا میر از شهر مشهد- تراز 6273 - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم تجربی

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

من در درس ادبیات به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

یعنی در 5 مبحث قرابت ، آرایه ادبی، لغات ، تاریخ ادبیات، دستور و قواعدادبیات فارسی هرکدام به صورت جداگانه تست زنی دارم.

لغات و املا و تاریخ ادبیات از کتاب درسی مرور در هفته دوم انجام می دهم.

در هفته اول و دوم آزمون هم به صورت روز درمیان هرشب 15 دقیقه تست های قرابت و آرایه می زنم.

تحلیل هر چهار گزینه در تست های قرابت و آرایه و آشنایی با ابیات بیشتر بسیار کمک کننده است.


الهه فاضلی از شهر سمنان- تراز 7057 - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم انسانی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

کتاب آبی کانون کمک زیادی به من در این درس کرد.

من بعد از مطالعه برنامه راهبردی و اطلاع از مباحث آزمون تعداد تست های مربوط به مباحث را در این کتاب تقسیم بندی کرده و هر شب آن ها را حل می کنم.

همچنین این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

بر اساس هر موضوع سوالات آن را از کتاب آبی استخراج و تست های مربوط به آن را مطالعه و تمرین می کنم.

بعد از مطالعه هر درس از کتاب درسی به سوالات مربوط به جا خالی، صحیح و غلط و چهار گزینه ای آن برای اطمینان از یادگیری خود پاسخ می دهم.


آرین عمرانی از شهر آمل- تراز 6422 - روش مطالعه درس فارسی 1 دهم ریاضی

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی می خوانم.

ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه میکنم.

در این درس بعد از مطالعه ی کامل کتاب به کتاب آبی مراجعه میکنم و سوالات تستی حل میکنم.

تست های مهم را علامت دار می کنم.

روز قبل از آزمون حتما همه ی مباحث را مرور میکنمآرمین ترک از شهر ملاير- تراز 6458 - روش مطالعه درس فارسی 1 دهم تجربی

  • این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

  • در آغاز به واژه نامه در آخر کتاب مراجعه کرده و تمامی لغاتی را که در دروس تدریس شده وجود دارد را حفظ می کنم.

  •  تداوم این عمل موجب می شود که حفظ کردن لغات روی هم جمع نشود و در آینده به مشکل نخورم.

  •  بعد از اینکه تمامی لغات را به خوبی حفظ کردم، به سراغ متن درس هایی که در آزمون پیش رو از آنها آزمون به عمل می آید می روم و آرایه های موجود در آنها را مطالعه می کنم.

  •  بعد از پایان آرایه ها، به سراغ بخش قلم و زبانی می روم.

  • در این بخش آرایه های جدید وجود دارد که تست های متنوعی از آنها طرح می شود.

  • در پایان سراغ املای کلمات مهم و همچنین تاریخ ادبیات می روم و آنها را مطالعه می کنم.

  •  بعد از حداقل دو روز به سراغ تست های این دروس می روم و با انجام آنها مطالب مطالعه شده را در ذهن خود تثبیت می کنم.


علی احمد پور از شهر بابل- تراز 6220 - روش مطالعه درس علوم و فنون ادبی 1 دهم انسانی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

این درس را قبل از دبیر با دقت پیش خوانی می کنم.

بعد از تدریس دبیر ، در خانه درس هر روز را همان روز می خوانم.

درس ها را کامل می خوانم و از روی کتاب‌ آبی کانون تست می زنم.

تست ها را نشان دار می کنم و برای مرور از روش بازیابی استفاده می کنم.

ابتدا تعدادی تست حل می کنم و سپس جزوه را مطالعه می کنم.


مائده تجاره از شهر اسفراين- تراز 6293 - روش مطالعه درس فارسی نهم

در آزمون‌ها به سؤالات درس فارسی، 7 از ده پاسخ میدهم.

پیش از تدریس معلم، ابتدا کتاب درسی را با دقت می خوانم و سپس آرایه ها را می خوانم.

در هنگام تدریس معلم با دقت گوش می دهم. در خانه درس را دوباره میخوانم و نکات مهم آن را یادداشت میکنم.

برای تسلط بیشتر، پس از مطالعه کتاب درسی، از کتاب آبی تست حل میکنم.

این کتاب پاسخ نامه کاملا تشریحی دارد که هر پاسخ نامه نکات مهمی را یادآوری میکند و سبب یادگیری کامل آن بخش میشود.


آفرينش عزیزی پور از شهر اراك- تراز 6245 - روش مطالعه درس فارسی هشتم

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا خلاصه موارد درس را یادداشت می کنم.

سپس دسته بندی کرده و برای هر کدام تایم می گذارم که به بهترین صورت خوانده شود.

اگر به مشکلی بر خوردم از سایت کانون و کتاب پرتکرار و سه سطحی استفاده میکنم.

فارسی از جمله دروسی است که به گفته پشتیبان مبحثی کار میکنم .

هر مبحث اصول مطالعه خود را دارد برای شعر و قرابت در هفته تعداد تست مشخصی میزنم .

برای املا تکرار لغات بد قلق را دارم برای نام شاعران و آثار آن ها از خلاصه نویسی استفاده میکنم .


آرمان حسینخانی از شهر اراك- تراز 6287 - روش مطالعه درس فارسی هفتم

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من چندین بار کتاب درسی ام را مطالعه میکنم.

گاهی اوقات از کتابم نکته برداری میکنم و حتی فلش کارت تهیه میکنم.

در این درس از فلش کارت نیز استفاده می کنم.

از کتاب آبی کانون به صورت مداوم استفاده می کنم.

از این نظر که مباحث کتاب را بصورت دسته بندی معرفی می کند و تمام آرایه های اشعار و متن را بخوبی بیان می کند رضایت کامل دارم.

با خواندن تست های این کتاب خیالم راحت است که تسلط خوبی روی متن و آرایه ها پیدا میکنم.


زهرا زینی زاده جدی از شهر اردبيل- تراز 6645 - روش مطالعه درس فارسی ششم دبستان

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا به طور کامل تمام لغات درس را حفظ میکنم.

بعد سعی میکنم خودم معنی شعرها را پیدا کنم.

بعد تمام قواعدی را که در درسهای مختلف یاد گرفته ام روی متن درس پیاده میکنم .

سپس تست های کتاب سه سطحی را حل می کنم.

نکات تست ها را یادداشت می کنم.

تست های مهم را مشخص می کنم.


لیلا خادمی از شهر اردبيل- تراز 6855 - روش مطالعه درس فارسی پنجم دبستان

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی ام را کامل مطالعه می کنم.

سپس در قسمتهایی که از برنامه راهبردی عقب هستم از مادرم کمک می گیرم.

برای بهبود وضعیتم در درس فارسی از کتاب سه سطحی استفاده کردم.

دلیل انتخاب کتاب سه سطحی این است که سوالهای خوب و طبقه بندی شده ای دارد و سوالات این کتاب از آزمونهای خود قلمچی می باشد.

مهمترین مزیت این کتاب این است که با توجه به شناسنامه هر سوال می توانم وضعیت خودم را نسبت به بقیه دانش آموزان بسنجم.

روش مطالعه من برای این کتاب چنین است که بعد از مطالعه هر درس فردای آن روز سوالات مربوطه را حل می کنم و سعی می کنم هر روز از سوالات سه سطحی استفاده کنم .


عسل طاهری از شهر اصفهان- تراز 6834 - روش مطالعه درس فارسی چهارم دبستان

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من این درس را در تابستان پیشخوانی کرده ام.

این درس را بعد از خواندن هر پاراگراف خلاصه نویسی میکنم.

من برای پیشرفت در این درس از کتاب سه سطحی علوم و کتاب پر تکرار استفاده می کنم.

کتاب سه سطحی را با سوالات نسبتا دشوار شروع میکنم و بعد به سراغ سوالات دشوارمی روم.

سوالات دشوارتر را قبل از آزمونم حل میکنم.

نکات مهم تست ها را یادداشت می کنم.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24