آنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانید

نکاتی که لازم است هنرجویان درباره آزمون 7 فروردین 98 رشته گرافیک بدانند

آنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانید

همانطور که می‌دانید، از آزمون 17 اسفند، دروس پایه دهم و یازدهم هنرستان به برنامه آزمون اضافه شده تا شما هنرجویان کوشا در آزمون‌های باقی‌مانده بتوانید این دروس را دوره کرده و برای کنکور، آمادگی بیشتری به دست آورید.

در آزمون 7 فروردین از دروس اختصاصی سال دوازدهم سوالی طرح نخواهد شد و «نیمه اول مباحث پایه» دوره می‌شود. این آزمون فرصتی است که شما بتوانید دروس عمومی و پایه خود را دوره کنید و اگر در آزمون قبل موفق به خواندن تمام مباحث نشده‌اید، این آزمون فرصت مناسبی برای جبران است، زیرا مباحث پایه‌های دهم و یازدهم که در برنامه آزمون قبل بود، در آزمون 7 فروردین هم دوره می‌شود.

در قسمت دروس اختصاصی این آزمون، 40 سوال از دروس پایه دهم (تاریخ هنر ایران، مبانی هنرهای تجسمی، عکاسی 1 و طراحی 1) طرح شده است. تمام این مباحث، در آزمون 30 فروردین هم دوره می‌شوند.

همچنین در قسمت دروس عمومی این آزمون، علاوه بر دروس پایه دوازدهم که در برنامه راهبردی شما موجود است، شامل60 سوال (فارسی و نگارش3، عربی، زبان قرآن3 و دین و زندگی3)، 60 سوال هم از دروس پایه دهم ( فیزیک، ریاضی1، انگلیسی1، دین و زندگی1، عربی، زبان قرآن1، فارسی و نگارش1) اضافه شده است. تمامی مباحث عمومی پایه دهم این آزمون، در آزمون 30 فروردین و  دروس عمومی سال دوازدهم این آزمون، در 20 اردیبهشت 98 دوره می‌شوند.


آنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانیدآنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانیدآنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانیدآنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانیدآنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم گرافیک بدانید

موفق باشید.

رویا حسنی، مسئول درس دوازدهم گرافیک