سطح دشواری آزمون 17 اسفند فارغ‌التحصیل تجربی

درس ریاضی در این آزمون آسان بوده است. فیریک 2 دشوار بوده است. بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته اند.َ

سطح دشواری آزمون 17 اسفند فارغ‌التحصیل تجربی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آمارهای بعد از برگزاری آزمون فارغ التحصیل بدین شرح است:

سطح دشواری آزمون 17 اسفند فارغ‌التحصیل تجربی

درس ریاضی در این آزمون آسان بوده است.

فیریک 2 دشوار بوده است.

بقیه درس ها سطح دشواری متعادلی داشته اند.َ