سطح دشواری آزمون 17 اسفند دوازدهم تجربی

در این آزمون شیمی خیلی آسان بوده است. فیزیک دهم دشوار بوده است. بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته است.

سطح دشواری آزمون 17 اسفند دوازدهم تجربی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آمارهای بعد از برگزاری آزمون دوازدهم بدین شرح است:

سطح دشواری آزمون 17 اسفند دوازدهم تجربی

در این آزمون شیمی خیلی آسان بوده است.

فیزیک دهم دشوار بوده است.

بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته است.