آنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری بدانید

همان‌طور که مطلع هستید، درس‌های پایه دهم و یازدهم هنرستان به برنامة آزمون اضافه شده

آنچه لازم است برای آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری بدانید

همان‌طور که مطلع هستید، درس‌های پایه دهم و یازدهم هنرستان به برنامة آزمون اضافه شده تا شما هنرجویان کوشا در آزمون‌های باقی‌مانده بتوانید این دروس را دوره کرده و برای کنکور، آمادگی بیشتری به دست آورید.  

آزمون 7 فروردین ماه دوازدهم معماری شامل 120 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی 120 دقیقه و همچنین 60 سوال تخصصی با زمان پاسخ گویی 60 دقیقه می‌باشد.

برنامه آزمون 7 فروردین و تعداد سوال ها و زمان‌بندی آزمون را در ادامه مشاهده کنید.

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌کشی معماری دوازدهم هنرستان