تجهیز کتابخانه و سایت کامپیوتری دبیرستان تیزهوشان در قائن

تجهیز کتابخانه و سایت کامپیوتری دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان شهید بهشتی در شهر قائن استان خراسان جنوبی، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، اسفند ماه 97 انجام شد.

تجهیز کتابخانه و سایت کامپیوتری دبیرستان تیزهوشان در قائن

تجهیز کتابخانه و سایت کامپیوتری دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان شهید بهشتی در شهر قائن استان خراسان جنوبی، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، اسفند ماه 97 انجام شد.


کتابخانه این دبیرستان به میزهای مطالعه و صندلی و همچنین سایت کامپیوتری آن به لپ تاپ و کامپیوتر با هزینه ای بالغ بر 360 میلیون ریال تجهیز شده است؛ 50 درصد هزینه توسط مدیر مدرسه تامین شده است.

با تجهیز کتابخانه این دبیرستان پسرانه حدود 140 دانش آموز مقطع متوسطه دوم از این امکانات بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1441 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز کتابخانه و سایت کامپیوتری دبیرستان تیزهوشان در قائن


منبع :