سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

در مقاله‌ی زیر، سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97، آمده است...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

موضوعات جلسه:

1- نقش حضور در آزمون های نوروز در تراز دانش آموزان

2- منابع نوروز به ویژه کتاب زرد 97

3- کلکسیون روش ها در نوروز

هنگامی که از اشکان برنا رتبه ی دوم کشوری سال 80 پرسیدم شما که رتبه ی یک منطقه شدید با خودتان فکر نمی کردید در آزمون ها شرکت نکنید؟ او چنین جواب داد که من چون باهوش هستم و ترازم بالاتر است، متوجه می شوم آزمون ها برایم موثر است؛ و اما ارتباط این موضوع با عید به این صورت است که برترها کمتر در آزمون ها به ویژه نوروز غیبت می کنند، حال این سوال مطرح می شود آیا کسانی که در آزمون های نوروز شرکت می کنند پیشرفت می کنند یا برعکس و یا هر دو؟ کسانی که غیبت می کنند تمرکزشان کمتر می شود.

طی بررسی‌ صورت گرفته در مورد داوطلبان حاضر در آزمون‌های فروردین (که گزارش آن در زیر آمده است)، کسانی که در هر دو حاضر بودند نتیجه ی بهتری از کسانی که یک غیبت داشته اند کسب کرده اند و این افراد هم از کسانی که دو غیبت داشته اند نتیجه ی بهتری به دست آورده اند؛ درنتیجه به راحتی رتبه ها جابه جا می شود. قطاری که از ریل جدا شده به ظاهر رهاست ولی به هیچ مقصدی نمی رسد.

بعد از عید به صورت جامع و مبحثی امتحان می دهید. در آزمون های عید تراز مشترک ارائه می شود و آزمون های فروردین با کارنامه های سکوی مقایسه 5 بهمن و 21 دی مقایسه می شوند.

 در عید شاگردهای جدی تر باقی می مانند اگر ترازتان افت کرد ناراحت نشوید.

گاهی یک قدمی قله منصرف می شویم. وظیفه و نقش پشتیبان ها، پدر و مادر و مشاوران در این است که دانش آموزان در آزمون ها حاضر شوند.

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

کتاب زرد 97 با ارائه‌ی امیرحسین برادران از مدیران تولید آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم‌چی:

کتاب زرد 97 را همه ی شما باید داشته باشید این کتاب امسال یک امتیاز نیست بلکه ضرورت است چون سوال های کنکور 98 بیش از همه به کنکور 97 شبیه خواهد بود. سوال های مشترک یک حجم قابل توجهی دارد تا عدالت آموزشی رعایت شود. سوال های خاکستری در کتاب زرد 97 لحاظ نشده است و در قسمت های غیرمشترک دانش آموزان قسمت مربوط به خودشان و فارغ التحصیلان قسمت خودشان را پاسخ می دهند.

منطقه خاکستری: با رعایت پاره ای ملاحظات دانش آموزان دوازدهم می توانند پاسخ دهند ممکن است مشابه آن مطرح شود یا نه. تفسیرپذیر است و تعداد آن ها هم زیاد نیست.

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی


سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

کلکسیون روش‌های برترها (پشتیبان‌های ویژه) در نوروز:

علیرضا شاطری ، رتبه 1منطقه 2، ریاضی 97

در ابتدا یک روز قبل از شروع ایام عید به طور کامل روی برنامه ی عید فکر کردم و بعد از مطمئن شدن از کارهایی که انجام خواهم داد، عید را شروع کردم.

هدف اصلی‌ام اجرای روش بازیابی در کلیه دروس به جز درس دینی بود؛ چون در درس دینی روش بازخوانی را انتخاب کردم. از آنجایی که زمان زیادی برای آزمون 7 فروردین داشتیم، قسمت کوچکی از این زمان را، به کارهای شخصی سازی شده دیگر هم پرداختم.

هماتطور که گفتم روش اصلی‌ام بازیابی مطالب بود برای مثال در درس فیزیک آزمون های جامعی برای خودم جمع آوری کرده بودم و پیش از مرور مفاهیم از خودم آزمون می گرفتم کار کردن سوال های سخت تر از حد معمول از برنامه هایم بود.

از همه مهمتر دوران نوروز بهترین زمان برای تمرین روش درست جمع بندی مطالب به صورت جامع می‌باشد.

اگر بخواهم به صورت مبحثی نیز سخن بگویم سعی کردم مطالبی که احساس کمبود تسلط می‌کردم با حل سوالات سخت این حس را برطرف کنم. لزوما این مباحث جز مباحث عید نبود برای مثال در مبحث فشار فیزیک 2 که مبحث فراری برای من محسوب می‌شد تعداد زیادی از سوالات متنوع از کتاب هایی مثل سه سطحی استفاده کردم تا تسلط کافی در این مبحث را پیدا کنم.

..............................................................

امیرحسین رضافر، رتبه۴۵ منطقه۲ - دانشجوی حقوق تهران

« افت تراز در آخرین آزمون اسفند و پیشرفت در نوروز »


در آخرین آزمون اسفند، در کمال ناباوری 600 نمره افت تراز داشتم.

 اگرچه برای این آزمون به خوبی مطالعه کرده بودم ولی تا اولین روز فروردین برای شروع دوران طلایی نوروز منتظر نماندم و از همان روز بعد از آخرین آزمون اسفند شروع به مطالعه کردم.

* از آزمون 21 دی برنامه‌ریزی برای این ایام کرده بودم. 

چرا که به خوبی نتوانسته بودم مباحث آن آزمون را مطالعه کنم. اولین امتحان من در این ایام، آزمون 21 دی بود.

 به سراغ این آزمون رفتم و تمامی اشتباهاتم را استخراج کردم. شروع به مطالعه دوباره آن مباحث که اشتباه به سوالات‌شان پاسخ داده بودم، کردم.

می‌دانستم که این زمان بهترین وقتی است که برای جبران کم‌کاری گذشته در اختیار دارم. 

از سویی تا آزمون 7 فروردین زمان ریادی باقی مانده بود و از سوی دیگر در این ایام دیگران دست مطالعه می‌کشند. به نوعی می‌توان گفت زمان علی‌الظاهر در این برهه، متوقف شده است.

* یک هفته تمام برای جبران ضعف و اشتباهاتم در آزمون 21 دی تلاش کردم.

* فقط طی این یک هفته مباحثی را خواندم که به سوالاتش یا پاسخ نداده بودم و یا اشتباه پاسخ داده بودم.

* پس در ایام نوروز بار دیگر این مباحث را به علاوه سایر مباحثی که در آنها تسلط داشتم، بازیابی کردم و برای هر بحث با توجه به اهمیت آن 10 الی 15 تست نشان‌دار کار کردم و در مواقع لزوم نیز به کتاب درسی رجوع کردم.

در نهایت در آزمون 17 فروردین نسبت به آخرین آزمون اسفند 650 نمره رشد تراز داشتم و از 7200 به تراز 7850 رسیدم.


..............................................................

عرفان آبادیفرد ، رتبه 1منطقه 1، تجربی 97

روش مطالعه مبحث شیمی آلی:

رشد از ۸ از ۱۰ به ۹ از ۱۰

*چون این مبحث علاوه بر فصل ۵ دوم پراکندگی در کل کتاب ها داشت برای مرور و مطالعه همه نکات لازم را از سه کتاب شیمی در برگه هایی خلاصه میکردم و سعی میکردم مطالب مشابه در مورد گروه های عاملی را در یک دسته قرار دهم.

*از آنجایی که ساختارهای شیمیایی در این مبحث مهم بود همه ساختار های شیمیایی موجود در کتاب را یک بار دیگر مطالعه کردم و سعی میکردم که ساختار شیمیایی یک ترکیب را از حفظ روی کاغذ بکشم و فرمول مولکولی آن را بلد باشم.

* برای شناسایی گروه های عاملی علاوه بر تمرین دوباره سوالات کنکور و سوالاتی که در آزمون ها آمده بود سعی میکردم گروه های عاملی همه ترکیبات موجود در کتاب را مشخص کنم.

* برای مطالب حفظی و کاربرد مواد آلی در صنعت جداولی تهیه کردم که نام ماده و تمام کاربردها و نکات مربوط به آن کنار هم نوشته شده بود.

..............................................................

ریحانه یحیی - رتبه۲۴۵ منطقه ۱، دانشجوی پزشکی شهیدبهشتی

روش مطالعه کلی

کار مهمی که سعی کردم در عید انجام دهم جمع آوری و تهیه یک سری خلاصه های بود که در دوران جمع بندی و بعد از عید بسیار کار آمد بودند . از جمله تهیه خلاصه ای از معادلات و فرمول های مهم و حفطی در شیمی و تهیه و جمع اوری تمام فرمول های فیزیک در یک جا. در این درس تمام فرمول های مربوط به یک مبحث را در کنار هم نوشتم و درس به درس را در برگه های جداگانه و به هر نکته کلیدی و ارزشمندی در تست ها که برخورد می کردم این خلاصه ها را تکمیل می کردم تا اینکه در هنگام جمع بندی و نزدیک کنکور خلاصه های مفید و جامعی را در دست داشتم.

روش مطالعه درس

درس زیست شناسی:

در دوران طلایی عید نوروز در درس زیست شناسی با توجیه دبیران سعی کردم تغییری در روش مطالعه ام ایجاد کنم .بر مبنای ترکیبی خواندن و جمع بندی کردن فصل های هر سه کتاب زیست شناسی ،ابتدا زیست شناسی را به دو مبحث کلی زیست گیاهی و زیست جانوری تقسیم کردم . در هر مبحث یک سری ریز مباحث قرار دادم و مطالعه را بر اساس طرح و نقشه ی ترسیمی اغاز کردم.

درس ادبیات:

در درس ادبیات هم شیوه ای را انتخاب کردم که موحب مرور مطالب و تثبیت ان ها در ذهنم شد . برای  مباحث درس ادبیات نیز بیشتر تست کار کردم .روزانه 5 تست ارایه از بخش هایی چون ایهام، تناسب و ... از هر تیپ و فرم آمده در کنکور سراسری ، 5 تست لغت و 5 تست زبان فارسی و 7 تست قرابت و 3 تست املا کار می کردم.


روش مطالعه مبحثی زیست شناسی:

زیست جانوری

*در زیست جانوری ابتدا جانوران را طبقه بندی کردم به پستاانداران ،پرندگان ،کرم ها و ... و به عنوان تهیه خلاصه درس هر کدام را درصفحه ای نوشتم.

*تمام مطالب مربوط به آن گروه را از هر سه کتاب خواندم و جمع آوری کردم و به صورت دسته بندی شده در برگه خلاصه ام پیاده کردم.

*به طور مثال برای هر کدام از طبقات جانوری نوع تغذیه ،نحوه تولید مثل و دفع مواد زاید و... را به طورت ترکیبی نوشتم.

*در مبحث زیست گیاهی نیز به همین شیوه مطالعه کردم تهیه این خلاصه و این گونه ترکیبی خواندن زیست شناسی به من کمک کرد تا سوالات ترکیبی و شیمیایی و... در زیست را خیلی اسان تر پاسخ بدهم.

روش مطالعه مبحثی ادبیات:

لغات

* در درس ادبیات هم شیوه ای را انتخاب کردم که موحب مرور مطالب و تثبیت ان ها در ذهنم شد. 

* لغات ستاره دار و مهم هر درس را انتخاب کرده و روزانه لغات مربوط به سه درس را همراه با معانی آنها می خواندم.

* وقتی لغات مربوط به یک پایه تمام می شد در روز بعد تمام لغات پایه را باز هم مرور می کردم.

..............................................................

روش مطالعه رتبه26 انسانی در دوران نوروز

مائده سادات شاهمرادی - رتبه۲۶ منطقه۱، دانشجوی حقوق تهران

روش کلی

در دوران نوروز بیشتر زمان خود را به تست زدن اختصاص دادم، با تمرین تست، مباحثی را که در آن ها یادگیری ناقص داشتم را شناسایی می کردم سپس به کتاب باز می گشتم و مطالب کتاب را دوباره خوانی میکردم اما بیشتر زمانم را به تست زدن اختصاص دادم.

روش مطالعه درس

فلسفه:

* در این درس از روش بازیابی استفاده کردم به این صورت که آن را جزو برنامه ثابتم قرار دادم و هر روز سه الی چهار ساعت تست کار می کردم و نکات تست ها را در برگه ای می نوشتم من از منابع متفاوتی تست کار می کردم.

* کتاب ابی، سه سطحی و نوروز و تست های کنکور از جمله منابع مفیدم بود. در تمام ایام طلایی نوروز به این برنامه پایبند بودم و درس فلسفه در اولویت برنامه ام بود. در این درس از مباحث مهم تر و دشوار تر شروع کردم و بصورت تست خوانی کتاب را مطالعه می کردم یعنی تست میزدم و با تست زدن مباحثی را که در آن ها یادگیری ناقص داشتم شناسایی می کردم و آن ها را باز خوانی می کردم. 

* این روشم باعث شد در دوران نوروز در این درس پیشرفت چشمگیری داشته باشم و در کنکور توانستم این درس را 63 بزنم.

روش مطالعه رتبه26 انسانی در دوران نوروز

عربی:

* این درس جزو نقاط قوت من بود در ایام نوروز روی این نقطه قوتم تمرکز کردم و آن را جزو برنامه روزانه ام قرار دادم و هر روز تست کار می کردم.

*  این درس را مبحثی کار میکردم یعنی ترجمه، درک مطلب و قواعد را به صورت جداگانه تمرین می کردم. یکی از منابع مفید من کتاب آبی کانون بود سطح سوالات کتاب ابی دشوار تر از کنکور بود و این باعث می شد برای سوالات کنکور آماده تر شوم. 

* در دوران نوروز درک مطلب های کنکور را نیز تمرین کردم، با توجه به اینکه درک مطلب های کنکور های سال گذشته از لحاظ موضوع بسیار شبیه هم بودند با تمرین مداوم توانستم در حل تست های درک مطلب کنکور به مهارت دست پیدا کنم، 

* در این دوران از تست های مبحث ترجمه نیز غافل نبودم و سعی میکردم هر روز آن ها را تمرین کنم در کنکور درس عربی اختصاصی را صد و درس عربی عمومی را 80 زدم.

روش مطالعه مبحثی در علوم و فنون ادبی 

روش مطالعه رتبه26 انسانی در دوران نوروز

عروض:

درس ادبیات اختصاصی جزو دروس چالشی من بود در مبحث عروض در ابتدا ضعف هایی داشتم اما با تمرین مداوم توانستم آن را به نقطه قوت خود تبدیل کنم روشم در این درس به این صورت بود که هر روز یک شعر از دیوان حافظ را میخواندم و سعی می کردم وزن آن را به صورت سماعی بگویم در ابتدا این کار برای من دشوار بود اما با تمرین مداوم به این مهارت دست یافتم، بعد این کار تمام ابیات آن شعر را تقطیع می کردم و اختیارات شاعری آن را مشخص میکردم، در عروض تست هم خیلی کار کردم. 

..............................................................

روش مطالعه رتبه8 ریاضی در دوران نوروز

مهدی نیک زاد، رتبه۸ منطقه۳ - دانشجوی برق شریف

روش مطالعه درس

فیزیک:

در این درس، ابتدا مطالب را قبل از تدریس دبیر پیش خوانی می‌کردم و در کلاس با دقت به درس گوش می‌دادم. پس در خانه ابتدا تعدادی تست از روی کتاب آبی حل می‌کردم و تست‌هایی که به جواب درست نمی‌رسیدم را نشان دار می‌کردم.

* سپس درسنامه کتاب آبی را مطالعه می‌کردم چون خلاصه‌ای از نکات و مطالب مهم درس دارد و مجدداً تست‌های نشان‌دار خود را حل می‌کردم. در صورتی که در این سؤالات به جواب صحیح نمی‌رسیدم، پاسخنامه را با دقت مطالعه می‌کردم. پس تست‌های کتاب سه سطحی را به ترتیب نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر حل می‌کردم.

* برای خود دفتری داشتم که در هنگام مطالعه و یا حل تست، نکات مهم را در آن یادداشت می‌کردم.

* برای جمع‌بندی ابتدا نکات را می‌خواندم و سپس تست‌های نشان دار خود را حل می‌کردم.

روش مطالعه رتبه8 ریاضی در دوران نوروز

ادبیات:

در این درس اوایل چند از ده من حدود 3 بود. در این درس زمان کافی نمی‌گذاشتم و روش مطالعه‌ام نیز مناسب نبود. 

* پس از مدتی زمان مطالعه‌ام را بیشتر کردم و این درس را در برنامه روزانه خود قرار دادم. به این شکل که هر شب نیم ساعت برای آن وقت می‌گذاشتم. 

* این درس را به روش موضوعی مطالعه کردم و هر شب یکی از موضوعات را خواندم.

* در این درس بیشتر وقتم را برای مطالعه می‌گذاشتم و جمعه‌ها یک ساعت فقط به تست اختصاص می‌دادم. تست‌ها را از روی کتاب آبی و از تمام موضوعات حل می‌کردم. اگر در حین حل سوالات سوال نکته‌داری می‌دیدم آن را نشان‌دار می‌کردم و نکته آن را یادداشت می‌کردم. برای جمع‌بندی مطالب، از روی کتاب زرد عمومی تست می‌زدم.

* بعد از هر آزمون خود، آن را به وقت تحلیل می‌کردم و همه تست‌های مهم آن را در دفتر خود آموز می‌نوشتم. با انجام این مراحل چند از خود را به حدود 7 افزایش دادم و در کنکور موفق به کسب درصد 65 شدم.

روش مطالعه رتبه8 ریاضی در دوران نوروز

روش مطالعه مبحثی فیزیک

دینامیک:

در این درس ابتدا مشکل زیادی داشتم و نمی‌توانستم به درصد ایده آل خود برسم. برای این درس ابتدا فیلم‌های 3 دقیقه‌ای سایت کانون و تدریس دبیران سایت را دیدم و تسلطم بیشتر شد و مراحل مطالعه درس فیزیک را سپس انجام دادم.

.............................................................. 

روش مطالعه رتبه11 ریاضی در دوران نوروز

امین رمضانی، رتبه۱۱ منطقه۲ - دانشجوی برق شریف

روش مطالعه درس

فیزیک:

* درس فیزیک را می‌توان به دو قسمت تحلیلی و حفظی تقسیم کرد.

* در دوران عید مباحث تحلیلی فیزیک مرور کردم و تست‌های علامت‌دار، اشتباهات و نزده‌های آزمون‌ها را مجددا حل کردم و برای رسیدن به تسلط روی مباحثی که ضعف داشتم تاکید کردم.

* در نهایت برای طبقه‌بندی و جمع‌بندی کلی فیزیک خلاصه آن را نوشتم تا با فکر دسته‌بندی شده و منظم عید را به پایان ببرم مباحث خطی را هم به دلیل تازه بودن چندبار خواندم تا در ذهنم بماند.

روش مطالعه رتبه11 ریاضی در دوران نوروز

دیفرانسیل:

درس حساب دیفرانسیل و انتگرال نسبتاً درس دشواری است و در دوران عید برای رسیدن به تسلط تست زیاد زدم و اشتباهات و نزده‌های آزمون‌های کانون را مجددا حل کردم تا نقاط ضعف خود را بشناسم و آن‌ها را برطرف کنم.

روش مطالعه مبحثی فیزیک

حرکت‌شناسی:

در عید به دلیل گسترگی این مطلب و فراموشی بخشی از آن ابتدا آن را به‌طور کامل مطالعه کردم و در نهایت خلاطه‌نویسی ناقص خود را تکمیل کردم و کاملا برای ادامه مسیر آماده شدم.

موج:

این مبحث به دلیل تازگی و ایده‌ای بودن بخشی از مباحث آن سعی کردم با دقت آن را مطالعه و تست بزنم تا ابتدا به تسلط برسم و در نهایت پس حل مشکلات موجود خلاصه آن را نوشتم.

مدارهای الکتریکی:

به دلیل این‌که این مبحث مربوط به سال سوم دبیرستان بود و در آن دوران آن را کامل خوب جمع‌بندی کرده بودم فقط برای مرور این مبحث و نوشتن خلاصه آن وقت گذاشتم.

کارنامه سنجی در این دوران کمک زیادی به من کرد.

مطالعه مبحثی دیفرانسیل

حد و پیوستگی:

در بین مباحث درس دیفرانسیل نسبتاًٌ صحبت ساده‌‌ای است. در دوران عید برای رسیدن به تسلط زیاد وقت نگذاشتم و فقط حل اشتباهات و نزده‌ها را داشتم و صرفاً خلاصه این مبحث نوشتم.

مشتق:

مبحث مشتق و کاربردهای آن نسبتاً سخت بود و من هم برای آن وقت زیادی گذاشتم تست‌های مجموعه‌ای و زمان‌دار می‌زدم تا در مورد ابعاد مختلف آن به تسلط برسم. در نهایت پس از رسیدن به تسلط نسبی خلاصه آن را نوشتم تا ذهن منظم و طبقه‌بندی شده‌ای در آن مبحث داشته باشم.

در عید تاکیدم روی خلاصه‌نویسی مباحث بود زیرا اهمیت این کار در امتحانات نوبت اول برای من روشن شده بود و قصد داشتم تا عید در مباحث مختلف به تسلط برسم و در عید خلاصه آن‌ها را بنویسم.سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

دانش‌آموزان برتر دختر حاضر در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97+ فایل صوتی

دانش‌آموزان برتر پسر حاضر در جلسه نفرات برتر 17 اسفند 97


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی


فایل های ضمیمه

برنامه ریزی برای نوروز ( قسمت اول - 30 دقیقه)
برنامه ریزی برای نوروز ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
برنامه ریزی برای نوروز ( قسمت سوم - 15 دقیقه)
برنامه ریزی برای نوروز ( قسمت چهارم - 30 دقیقه)
برنامه ریزی برای نوروز ( قسمت پنجم - 12 دقیقه)