پیش آزمون مشتق آزمون 17 اسفند دوازدهم ریاضی

پیش آزمون مشتق آزمون هفده اسفند که توسط یکی از طراحان آزمون تهیه شده است.

پیش آزمون مشتق آزمون 17 اسفند دوازدهم ریاضی

توصیه میشود در کنار حل سوالات آزمون غیر حضوری حتما این نمونه سوال که تو سط آقای علی اصغری تهیه شده است بررسی شود.