چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم طراحی دستی-بسته بندی در نسخه قبل به فرایند هایی که برای خلق یک ایده در بسته بندی نیاز دارید

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

طراحی دستی-بسته بندی

در نسخه قبل به فرایند هایی که برای خلق یک ایده  در بسته بندی نیاز دارید اشاره کردم . حال به ارزیابی نکات ارائه ایده میپردازم.

مهم ترین نکته در طراحی صنعتی ارائه درست ایده است . زیرا نحوه ارائه یک ایده است که آن ایده را به سایرین معرفی میکند.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم


حتما روند رسیدن به ایده را حفظ کنید و اسکچ های مختلف و  متعددی که دارید را در گوشه های تصویر حفظ کنید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

وجود گسترده در بعضی موارد طرح را قابل درک تر می‌کند.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم


نحوه استفاده آن را نمایش دهید

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم


باز و بسته شدن و یا آن روند خلاقانه ای که مد نظرتان هست را ارائه دهید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم


بسته بندی را اگر در تعامل نشان دهید ، قانع کننده تر خواهد بود.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم
از محدودیت های خود قافل نشوید (ممکن است که قید کنند که حتما از یک ورق مقوایی یا کاغذی استفاده کنید.)


چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم
اگر نیاز است  بسته بندی را در حالت باز و بسته هم طراحی کنید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم


چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم
از فلاش ها حتما استفاده کنید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم

در بعضی موارد طرح ها باید قابلیت انعطاف در فرم و فضایی که اشغال میکنند هم داشته باشند ، این نوع از بسته بندی ها تاثیر گذار تر هستند.

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم


چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست و یکم
تهیه شده توسط نسیم پوراحمد