بورسیه بنیاد قلم چی برای 900 دانشجوی برتر در سال 97

در سالجاری 920 دانشجوی برتر از 4 دانشگاه کشور، بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) شدند.

بورسیه بنیاد قلم چی برای 900 دانشجوی برتر در سال 97

در سالجاری 920 دانشجوی برتر از 4 دانشگاه کشور، بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) شدند.


امسال 920 دانشجوی ممتاز از دانشگاه های تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، یاسوج و دانشگاه فنی و حرفه ای تهران(4دانشکده) تحت پوشش بورسیه کمک هزینه تحصیلی توسط بنیاد قلم چی قرار گرفتند.

بر این اساس، 520 دانشجوی دانشگاه تهران(20 دانشجوی نابینا) و 100 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ماهانه دو میلیون ریال، 100 دانشجوی دانشگاه یاسوج و 200 دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای شامل دانشکده های فنی و حرفه ای شریعتی(دخترانه)، ولیعصر(عج)(دخترانه)، انقلاب اسلامی(پسرانه) و شهید شمسی پور(پسرانه) شهر تهران، ماهانه یک میلیون ریال از بنیاد قلم چی کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.

لازم به ذکر است بورسیه کمک هزینه تحصیلی، به دانشجویان ممتاز دانشگاه های فوق الذکر که معدل بالای 17 دارند، اعطاء شده است.

گفتنی است در مجموع از سال 94 تاکنون، 2 هزار و 620 دانشجوی برتر، تحت پوشش بورسیه دانشجویی قرار گرفته اند.

منبع :