آنچه لازم است در مورد دروس عمومی 16 فروردین دهم بدانید

آزمون 16 فروردین ماه دروس عمومی دهم ریاضی شامل 50 سوال و زمان پاسخ‌گویی به آزمون عمومی 60 دقیقه است، در این آزمون در درس عمومی زبان انگلیسی آزمون شاهد ( گواه) داریم.

آنچه لازم است در مورد دروس عمومی 16 فروردین دهم بدانید

باسلام

آزمون 16 فروردین ماه دروس عمومی دهم ریاضی شامل 50 سوال و زمان پاسخ‌گویی به آزمون عمومی 60 دقیقه است، در این آزمون در درس‌ عمومی زبان انگلیسی آزمون شاهد ( گواه) داریم.

برنامه تفصیلی دروس عمومی  آزمون16 فروردین و تعداد سوال و زمان بندی دروس عمومی  به شرح زیر است:

برنامه تفضیلی دروس عمومی آزمون 16 فروردین ماه دهم ریاضی

تعداد سوالات و زمان پیشنهادی دروس عمومی آزمون 16 فروردین ماه دهم  به شرح زیر است:


موفق باشید.