روش مطالعه رتبه84 تجربی در دوران نوروز

زیست‌شناسی: * من به دلیل حجم زیاد آن و تعداد زیاد فصل‌ها، از روش بازیابی برای آن استفاده کردم و فقط بخش‌هایی را که اشکال داشتم دوباربه مطالعه کردم.

روش مطالعه رتبه84 تجربی در دوران نوروز

نهال بابائیان

رتبه۸۴ منطقه۱ - دانشجوی پزشکی شهید بهشتی

روش مطالعه درس

زیست‌شناسی:

* من به دلیل حجم زیاد آن و تعداد زیاد فصل‌ها، از روش بازیابی برای آن استفاده کردم و فقط بخش‌هایی را که اشکال داشتم دوباربه مطالعه کردم. 

* بیش‌تر محوریت مطالعه‌ام، قیدها، شکل‌ها و بخش‌های حفظی‌تر که احتمال فراموشی‌شان بیش‌تر بود، روز قبل از آزمون هم، دوباره متن کتاب را مرور کردم.

روش مطالعه رتبه84 تجربی در دوران نوروز

روش مطالعه مبحثی زیست شناسی

گردش خون:

* فصل گردش خون‌ زیست سال دوم، فصل مهم و پرحجمی می‌باشد که من فصل را به سه بخش تقسیم کردم. 

* در گردش خون با توجه به این نکته که مرور مطالب و متن کتاب، بهترین و مهم‌‌ترین کار برای درس زیست‌شناسی است، ابتدا مرور سریع این بخش‌ها را انجام دادم.

* سپس به سراغ تست‌زنی از کتاب‌ها رفتم و ابتدا تست‌هایی که باقی مانده بود را کامل کردم، سپس تست‌های نشان‌دار را پاسخ دادم.

* سپس، به سراغ کتاب سه‌سطحی رفتم و تست‌های آن را زمان‌دار جواب دادم تا تسلط هم افزایش یابد. سپس دوباره به سراغ کتاب رفتم و قیدها، شکل‌ها و نکات مهم را مرور کردم تا به حداکثر راندمان در این فصل برسم.

روش مطالعه رتبه84 تجربی در دوران نوروز

روش مطالعه مبحثی فیزیک

حرکت شناسی:

* ابتدا خلاصه‌های خود را مرور کردم و سپس سراغ تست‌زنی رفتم.

* برای بخش‌های ساده‌تر فصل مثل حرکت بدون شتاب، به تست‌های نشان‌دار اکتفا کردم اما برای بخش‌های پیچیده‌تر و با پتانسیل طرح سؤال‌های سخت‌تر، مثل حرکت با شتاب متغیر و نمودارها، بعد از تست‌های نشان‌دار، به حل تست‌های بیش‌تر از کتاب‌ها پرداختم تا به خوبی این بخش‌ها را مرور کرده باشم.

* در آخر بعد از این کارها تست‌های سطح سوم سه سطحی را هم جواب دادم تا تسلطم را بیش‌تر کنم.

* همچنین به تست‌های آزمون‌های مهر، آبان و دی ماه که از این مبحث سوال طرح شده بود مراجعه کردم و به سوال‌هایی که پاسخ اشتباه یا نزده داده بودم،‌ دوباره حل کردم.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه نهال بابائیان عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

کانال پشتیبان ویژه ها :   
vipposhtiban@ را در تلگرام جستجو نمایید یا روی لینک عضویت در کانال پشتیبان ویژه کلیک نمایید.