علی عبدالله زاده(رتبه 2 کشور):روش مطالعه‌ام در درس زیست

علی عبداله زاده بالاترین درصد زیست شناسی را در کنکور 97 کسب کردند. ایشان زیست شناسی را در کنکور امسال، 94 درصد زدند.

علی عبدالله زاده(رتبه 2 کشور):روش مطالعه‌ام در درس زیست

علی عبداله زاده بالاترین درصد زیست شناسی را در کنکور 97 کسب کردند.

ایشان زیست شناسی را در کنکور امسال، 98 درصد زدند.


 مهم ترین توانایی

ذهنی برای درس زیست شناسی از نظر من اینست که بتوانید به چشم طراح سوال به متن  کتاب درسی نگاه کنید

نه به عنوان یک یادگیرنده محض.


در مرحله اول و دوم به عنوان یادگیری بخوانید ولی از بار سوم ، کتاب را به چشم

طراح سوال نگاه کنید،با تمرین زیاد و بررسی شیوه ارتباط دادن مطالب و جزئی نگری در سوال ها با شیوه ی طراح های سوال

آشنا شوید و سعی کنید این مهارت رو به مرور در خودتان تقویت کنید.


یک کار خوب هم اینست که با دوستانتان به بحث و مبادله بپردازید،این یکی از عامل های خیلی مهم برای خود من بود،این که توی

مدرسه یا حتی توی اینترنت گاهی درباره نکات و مطالب مبادله اطلاعات و بحث داریم،که باعث میشه مرتباً مطالب تکرار شود و

قاعدتا با چند جفت چشم تست های بیشتر و نکات بیشتری بررسی میشود تا به تنهایی.


من خودم سال دوم دبیرستان با زیست مشکل داشتم ولی با آزمون و خطا و بررسی راهکار و . . . این قدر ادامه دادم تا به مرور ، بهبودهای تدریجی روی هم جمع شدند تا یک

نتیجه ملموس حاصل شد. 

نکته مهم دیگر اینست که روی این تکیه کنید که چطور از متن کتاب نکات استخراج شده، چطور طراح مطالب رو توی اون سوال

ارتباط داده،با شیوه تفکر پشت سوال که آشنا باشید،خودتون هم می توانید به مرور با جلو رفتن،نکاتی را در کتاب پیدا کنید که

در هیچ منبعی آن را ندیده باشید