کنکور 98

کلکسیون روش‌های مطالعه - یازدهم هنرستان(حسابداری)

کلکسیون روش‌های مطالعه - یازدهم هنرستان(حسابداری)- درس اموال و انبار

کلکسیون روش‌های مطالعه - یازدهم هنرستان(حسابداری)

نام دانش آموز: کوثر عنابی

میانگین تراز: 6046/ شهر تربت جام/ روش مطالعه درس حسابداری اموال و انبار/ پایه یازدهم رشته حسابداری

دهدهی من در این درس 7 از ده می‌باشد.

برای مطالعه این کتاب، در ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم و به حل تمرین‌های آن می‌پردازم. به‌طور میانگین روزی 2 ساعت این کتاب را به‌ علت راه‌حل‌های طولانی مطالعه می‌کنم و به مدت 1 ساعت تمرین‌های آن را حل می‌کنم.

موقع تدریس معلم، نکاتی را که ایشان می‌گویند در دفتر می‌نویسم (نکته‌برداری می‌کنم)

هر درس را به‌طور مبحثی مطالعه می‌کنم.