روش مطاله برتر هنر

روش مطالعه برترهای هنر 14 طاهره فهیم از دولت آباد با میانگین تراز 6166 پیشرفت در درس ادبیات چند از ده 4 به چند از ده 8:

روش مطاله برتر هنر

روش مطالعه برترهای هنر 14

طاهره فهیم از دولت آباد با میانگین تراز 6166

پیشرفت در درس ادبیات چند از ده 4 به چند از ده 8:

ابتداکتاب درسی رادقیق مطالعه کرده و سپس به سراغ کتاب تست می روم. ادبیات را هر شب دربرنامه‌ی درسی ام قرار می دهم نکات مهم وکلیدی تست ها را هایلایت و دردفتری یادداشت می کنم تا یک خلاصه مفید برای دوران جمع بندی داشته باشم.

نقطه قوت پایدار درس دین‌و‌زندگی چند از ده 7

کتاب را به طور کامل و دقیق می‌خوانم و مفهوم پیام آیه‌ها را نیز به خوبی مطالعه می‌کنم. سعی می‌کنم آیات را تا حدامکان حفظ کنم و ترجمه را نیز بادقت بخوانم. دینی یک درس حفظی و مفهومی است به همین خاطر سعی می‌کنم زمان مناسبی رابه تست‌های آن اختصاص دهم.