روش مطاله‌ی برترهای هنر 13

روش مطالعه برترهای گروه هنر بنیامین شیعی از شهریار با پیشرفت میانگین تراز از 6769 به 7020 مطالعه درس دین و زندگی چند از ده 7:

روش مطاله‌ی برترهای هنر 13

روش مطالعه برترهای گروه هنر

بنیامین شیعی از شهریار با پیشرفت میانگین تراز از 6769 به 7020

مطالعه درس دین و زندگی چند از ده 7:

   1) من در هفته حدودا دوازده ساعت را به مطالعه ی درس دین و زندگی اختصاص میدهم.

  2) ابتدا کتاب درسی خود را مطالعه میکنم.

  3) پس از مطالعه ی کتاب درسی به مطالعه ی منابع درسی خود و آیات کتاب  میپردازم.

  4) پس از مطالعه ی کامل درس، مطالب آبی کانون را هم مطالعه و مرور میکنم. 

  5)برای آمادگی در آزمون، آزمون غیرحضوری کانون را پاسخ میدهم. 

  6)در روز پنج شنبه قبل از آزمون برای تثبیت مطالب درسی، نکات و مطالب مهم و خلاصه برداری شده را بار دیگر مرور میکنم.

نحوه ی استفاده از کتاب تخصصی هنر قلم چی:                    

من از اکثر کتاب های سبز و آبی کانون برای رشته هنر استفاده میکنم. ابتدا مطالب کتاب سبز را با دقت مطالعه میکنم ،چون این کتاب تمامی مطالب را به طور واضح آموزش داده و بعد به سراغ کتاب آبی رفته و تست های آن را پاسخ میدهم.