روش مطاله‌ی برترهای هنر 11

روش مطالعه برترهای هنر 11 حسین داورپناه میانگین تراز 6059 از شیراز با عیار کانونی 3 سال درس دین و زندگی چند از ده 8

روش مطاله‌ی برترهای هنر 11

روش مطالعه برترهای هنر 11

حسین داورپناه میانگین تراز 6059 از شیراز با عیار کانونی 3 سال 

درس دین و زندگی چند از ده 8

روش مطالعه بنده در درس دین و زندگی بدین صورت بود که اول یک مطالعه داشتم بعد تست میزدم و برای مرور دوباره تست های بازیابی کار میکردم .