یاسمن میر(رتبه 6کنکور):روش مطالعه‌ام در درس زیست‌شناسی

من برای زیست‌شناسی وقت زیادی می­ گذاشتم و معمولا روزهایی که مدرسه نداشتم، چهار ساعت (دو ساعت صبح و دو ساعت غروب) و روزهایی که مدرسه داشتم، دو ساعت زیست‌شناسی می‌­خواندم.

یاسمن میر(رتبه 6کنکور):روش مطالعه‌ام در درس زیست‌شناسی

 اول متن کتاب زیست‌شناسی را روزنامه وار می­ خواندم و بعد تست می­زدم و نکات تست را در حاشیه درس می ­نوشتم و دفعات بعد، قبل از حل دوبارۀ تست، متن کتاب را، همراه با نکاتی که یادداشت کرده بودم، می ­خواندم. این روش، خیلی مؤثر بود.


تلاش می­ کردم تست ­هایی که می­زنم شبیه به کنکور باشد و هر تستی که می‌زدم، همراه آن تست به متن کتاب برمی ­گشتم. 


کلا اینکه فقط متن کتاب را بخوانیم، اثر ندارد و به نظر من بهتر است که جملات را در قالب «صحیح» و «غلط» خواند یا یک مجموعه از نکات دام‌دار را مشخص کرد و برای یک مجموعه از نکات زیست‌شناسی که رویش تاکید می­ شود، اهمیت بیشتری قایل شد.


همچنین لازم است که مباحث زیست‌شناسی را به صورت ترکیبی خواند؛ برای مثال، وقتی مبحث گیاهی را می‌خوانیم، مباحث گیاهی چهارم و سوم و دوم را در کنار هم بخوانیم و نکات مهم آنها را مشخص و مرور کنیم؛ چون بعضی از مثال‌های کتاب مثل «شارش» آن قدر مهم است که باید هربار نکاتش به صورت جملات «صحیح» و «غلط» یا در تست ­های کنکور، مرور شود. 


نکته دیگر استثناءها هستند که من در حاشیۀ هر درس اضافه می­کردم و در تست ­ها هم اهمیت بسیار دارد.


من برای زیست‌شناسی وقت زیادی می­ گذاشتم و معمولا روزهایی که مدرسه نداشتم، چهار ساعت (دو ساعت صبح و دو ساعت غروب) و روزهایی که مدرسه داشتم، دو ساعت زیست‌شناسی می ­خواندم. 


در آزمون ­ها نیز که شرکت می ­کردم، نکته­ های مهم تست ­ها را وارد کتابم می­ کردم و در نتیجه، هر بار که متن کتابم را می ­خواندم، علاوه بر متن کتاب، همۀ نکات تست برایم مرور می­ شد.