آیا پستانداران دیگر هم مانند انسان‌ها گروه خونی دارند؟

پستانداران دیگر هم مانند انسان‌ها گروه‌های خونی دارند. گروه‌های خونی از مولکول هایی که در سطح گلبول‌های قرمز ما هستند سرچشمه می‌گیرند.

آیا پستانداران دیگر هم مانند انسان‌ها گروه خونی دارند؟

پستانداران دیگر هم مانند انسان ها گروه های خونی دارند. گروه های خونی از مولکول هایی که در سطح گلبول های قرمز ما هستند سرچشمه می گیرند.

ما انسان ها، دو نوع متفاوت از این مولکول ها را داریم. این دو نوع متفاوت از مولکول ها نوع A و نوع B نامیده می شوند. همچنین احتمالاً درباره گروه خونی O نیز شنیده اید. این گروه خونی در اصل نه مولکول A را دارد و نه مولکول  B را. گروه خونی AB نیز هر دوی این مولکول ها را دارد.

با این شرایط انسان ها 4 گروه خونی احتمالی دارند که عبارتند از A، B، AB و یا O.

جانوران دیگر دقیقاً همان مولکول هایی که ما داریم را ندارند و مولکول هایی که انسان ها دارند آنها را از موجودات دیگر متمایز می کند.

بنابراین جانوران دیگر هم سیستمی بسیار شبیه به سیستم ما دارند، چراکه سیستم گروه خونی بخشی از سیستم ایمنی ما و جانوران دیگر است. منتها این که بافتی متعلق به انسان باشد یا نه قابل تشخیص است.

میمون ها که خیلی نزدیک به انسانند، نشانگرهای خونی شان بسیار شبیه انسان است. انواع دیگری از نشانگرها در گونه های دیگر پستانداران وجود دارد. برای مثال، سگ ها حدود 13 گروه خونی مختلف دارند چراکه دسته کاملی از مولکول های مختلف دارند که بر روی سطح سلول های خونی شان یافت می شود. گربه ها تنها سه گروه خونی دارند.

بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا پستانداران دیگر هم گروه خونی دارند باید جواب داد بله جانوران دیگر هم گروه خونی دارند، اما نه درست مثل گروه های خونی ما. منتها گروه های خونی آنها هم عملکردهایی مشابه گروه های خونی ما دارند.

حیوانات هم گروه خونی دارند و اتفاقاً گروه خونی آنها از انسان بیشتر است. اگرچه اجزای خون در حیوانات به ویژه پستانداران تا حد زیادی شبیه است اما نباید فراموش کرد که ساختار آنتی ژن این دو به هم شبیه نیست و بطورکلی تفاوت های زیادی در طبقه بندی گروه خونی انسان با حیوانات وجود دارد.

روشی که برای تشخیص گروه خونی حیوانات بکار می رود، روشی متفاوت از انسان است؛ چرا که در مورد گروه خونی حیوانات ترکیبی از فاکتورهای مختلف دخیل هستند و محققان به جای استفاده از گروه خونی حیوانات از ساختار یا سیستم گروه خونی برای حیوانات استفاده می کنند.

تا امروز سیستم گروه خونی در بعضی حیوانات نظیر گاوها، اسب ها، سگ ها و گربه ها شناسایی شده و اینطور به نظر می رسد که در حال حاضر امکان اهدای خون از سگی به سگ دیگر یا حیوانی به نمونه مشابه خودش با سیستم گروه خونی یکسان وجود دارد. با همه اینها هنوز هم ماجرای شناسایی سیستم های گروه خونی در حیوانات ادامه دارد و محققان همچنان در جستجوی روشی مناسب و کم دردسر برای شناسایی سیستم گروه خونی آنها هستند.

در انسان، تقسیم بندی گروه های خونی بر پایه وجود یا نبود آنتی ژن های موروثی روی سطح گلبول های قرمز خون انجام می شود؛ بطورمثال فردی با آنتی ژن A بر روی گلبول های قرمز دارای گروه خونی A است؛ فردی که هر دو آنتی ژن A و B را داشته باشد، در گروه خونی AB جای می گیرد؛ گروه خونی افراد فاقد آنتی ژن نیز O است.  

اجزای موجود در خون پستانداران شباهت های زیادی با انسان دارد. با این حال، ساختار آنتی ژن های گروه خونی در حیوانات مشابه انسان نیست؛ بنابراین، طبقه بندی گروه های خونی اغلب حیوانات با طبقه بندی خون انسان تفاوت دارد. 

در مورد گروه خونی حیوانات، ترکیبی از عوامل خونی دخیل هستند و بهتر است که به جای عبارت گروه های خونی، از سیستم های گروه خونی (blood group systems) استفاده شود. هر سیستم دارای عوامل مختلفی است که با هم، عوامل گروه خونی نامیده می شوند.

دکتر جی. موستگارد از کالج سلطنتی دامپزشکی و کشاورزی دانمارک موفق به شناسایی 10 سیستم گروه خونی در گاوها شامل A، B، C، FV، J، L، M، SU، Z و R'S' شد.

گربه ها دارای 3 سیستم گروه خونی A، B و AB هستند؛ دو سیستم گروه خونی پیچیده شامپانزه نیز شاملV-A-B-D  و  R-C-E-F می شوند.

سگ ها دارای 13 سیستم گروه خونی هستند که 8 نوع آنتی ژن گلبول قرمز سگ (Dog Erythrocyte Antigen) در استانداردهای جهانی به رسمیت شناخته شده اند. فقط سگ های دارای سیستم گروه خونیDEA 4  یا  DEA 6می توانند در نقش اهداکننده خون را برای سایر سگ ها ایفا کنند.