اولیا هم می‌آموزند

با نگاه به گذشته که بهترین و مطمئن‌ترین شناخت را برای ادامه‌ی کار به شما می‌دهد، برای آینده‌ی خود هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنید.

اولیا هم می‌آموزند

حتماً این جمله را شنیده‌اید: «اره‌تان را تیز کنید.». برای بهبود کیفیت کارهای‌تان نیاز دارید که هرازچندگاهی از کارهای روزمره دست بکشید و نگاهی عمیق به موفقیت‌های خود بیندازید. برای بهبود کیفیت مطالعه و رسیدن به پیشرفت درسی نیز لازم است در بازه‌های مختلف، اره‌های‌تان را برای ادامه‌ی کار تیز کنید.

یکی از موضوعاتی که در تیز کردن اره‌ها به شما کمک می‌کند، شرکت در جلسات 5‌نفره است. شما و چهار دانش‌آموز دیگر به همراه اولیای خود در این جلسات شرکت می‌کنید. حضور در این جلسه‌ها برای شما چند مزیت دارد:

1. با نگاه به گذشته که بهترین و مطمئن‌ترین شناخت را برای ادامه‌ی کار به شما می‌دهد، برای آینده‌ی خود هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنید.

2. همراهی اولیای شما در این جلسات، برای ادامه‌ی مسیر، شما را دلگرم می‌کند.

3. یادگیری از همتایان برای شما سودمند است و از نگرانی‌تان می‌کاهد. می‌توانید نقاط قوت و ضعف آن‌ها را بشناسید و در برنامه‌ریزی خود لحاظ کنید. البته به یاد داشته باشید که هیچ گاه تقلید نکنید.

4. اولیا و همتایان نیز می‌توانند نکاتی را که برای شما مؤثر بوده‌اند بیاموزند.