حالا چه‌قدر خودتان را می‌شناسید؟

جلسات پنج‌نفره فرصت مغتنمی است برای اندازه‌گیری و ارزش‌یابی.

حالا چه‌قدر خودتان را می‌شناسید؟

همه‌ی ما می‌دانیم که برای برنامه‌ریزی مناسب باید نگاهی به گذشته نیز داشت و عملکرد خود را بررسی کرد. جلسات پنج‌نفره‌ فرصت مغتنمی است برای اندازه‌گیری و ارزش‌یابی.

اندازه‌گیری یعنی شناخت فرد از خودش بر اساس اطلاعاتی که با اصول علمی به دست آمده‌اند.

 ارزش‌یابی یعنی اطلاعاتی را که از طریق اندازه‌گیری به دست آمده‌اند با ملاک معینی مقایسه کنیم و بر اساس آن خودمان را قضاوت کنیم.

درواقع اندازه‌گیری (به دست آوردن اطلاعات لازم) جزئی از مرحله‌ی ارزش‌یابی (قضاوت و داوری) است.

در این بازه از سال معیارهای کسب اطلاعات و اندازه‌گیری نیم‌سال اول کامل شده است: کارنامه‌ی نیم‌سال اول، کارنامه‌ی مبحثی و کارنامه‌ی پنج نوع درس.

از تأثیر دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی نباید غافل شد. این ابزار اطلاعات و جزئیات دقیقی به شما می‌دهند و در تثبیت یادگیری تأثیر زیادی دارند. اکنون که اطلاعات اندازه‌گیری کامل شده،  نوبت ارزش‌یابی است تا در شروع نیم‌سال دوم، دانش مبتنی بر تفکر ساخته شود. حضور در جلسات پنج‌نفره، فرصت مناسبی برای ارزش‌یابی و داوری بر اساس ملاک‌های معین است.

در جمع‌بندی نیم‌سال اول  باید  بازخورد کیفی دستاوردها، نقاط مثبت آموزشی و عملکرد درسی خود را  ارزیابی کنید تا بتوانید با ارتقای مهارت آغازگری، بر اساس هدف‌گذاری قابل دسترس، واقع‌بینانه و معنادار شروع پرقدرتی را رقم بزنید.

ویژگی ارزشمند این جلسات حضور اولیا، دوستان و همسالان است تا با ایجاد محیطی غنی، با کمک آموزشیار (پشتیبان) گفت‌گوی آموزشی خوبی داشته باشید و در کنار «خودارزیابی»، عملکرد دیگران را هم ارزیابی کنید و بتوانید از تجربه‌ی یادگیری موفق همتایان خود بهره ببرید. جلسات پنج‌نفره، فرصتی استثنایی است برای توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی. شما از این امکان چگونه استفاده می‌کنید؟