شهامت در تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی مسیر

گاهی حتی فکر کردن به یک تصمیم، شهامت می‌خواهد و حتی ممکن است هیچ وقت این اهداف را روی کاغذ ننویسیم، چه رسد به این‌که آن‌ها را اجرا کنیم.

شهامت در تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی مسیر

گاهی حتی فکر کردن به یک تصمیم، شهامت می‌خواهد و حتی ممکن است هیچ وقت این اهداف را روی کاغذ ننویسیم، چه رسد به این‌که آن‌ها را اجرا کنیم. در کانون سعی می‌کنیم شجاعت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای ادامه‌ی مسیر را در دانش‌آموزان تقویت کنیم تا به اهدافی که شاید هیچ گاه در مورد آن‌ها فکر نکرده بودند دست یابند. این فرصت در جلسات 5‌نفره فراهم می‌شود تا با شناخت نقاط ضعف و قوت و بررسی دستاوردهای آموزشی در طی سال تحصیلی به شناخت واقعی از خودشان (فراشناخت) برسند و باور کنند که برای پیشرفت هیچ وقت دیر نیست.

یادگیری از همتایان از فواید دیگر جلسات پنج‌نفره است. شما با شنیدن دستاوردهای دانش‌آموزان هم‌تراز خود با تلاش و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانید روش‌های مناسب خود را پیدا کنید. پیشنهاد می‌کنم با برنامه‌ریزی و بررسی عملکرد خود از جعبه‌ابزار کارنامه، در این جلسات شرکت کنید و با شناخت واقعی از خود به اهداف بزرگتان برسید.