با کتاب زرد، کنکور را به خانه ببرید

کتاب زرد، بهترین منبع کنکور در دستان شما است. این کتاب دقیقاً دفترچه‌ی سؤالات کنکور چند سال اخیر است که کاملا شرایط کنکور را تداعی می‌کند.

با کتاب زرد، کنکور را به خانه ببرید

کتاب زرد، بهترین منبع کنکور در دستان شما است. این کتاب دقیقاً دفترچه‌ی سؤالات کنکور چند سال اخیر است که کاملا شرایط کنکور را تداعی می‌کند. کتاب زرد مهم‌ترین منبع مطالعاتی برای شما دانش‌آموزان در دوران جمع‌بندی و هفته‌های نزدیک به آزمون سراسری است.

بهتر است استفاده از این کتاب به روش سه روز یک‌بار صورت گیرد، به این صورت که شما یک نیم‌روز را مطابق با شرایط آزمون‌های کانون (آزمون سراسری) آزمون می‌دهید و پس از تصحیح پاسخ‌برگ خود و مشخص کردن درصد در هر درس، دو روز و نیم باقی‌مانده را به دوره و مرور مبحث‌های مهم و مرتبط با سؤالات آزمون اختصاص می‌دهید. البته پاسخ‌نامه‌ی تشریحی این کتاب به شما کمک می‌کند که تمام اطلاعات لازم در مورد سؤالات هر درس را در اختیار داشته باشید.

فراموش نکنید در فرصت‌ باقی‌مانده تا کنکور سراسری بهترین روش برای آمادسازی خود، تمرین کردن نمونه‌سؤالات کنکور و تسلط یافتن بر آن‌ها است. در دوران جمع‌بندی به سه روش زیر می‌توانید از کتاب زرد استفاده کنید:

1 - به صورت آزمون محور به مطالعه‌یکتاب بپردازید.می‌توان گفت این روش در حقیقت هدف اصلی تالیف کتاب بوده است و می‌توان در جهت ارزیابی، تقویت و مرور آموخته‌ها،تقویت مهارت‌های تستی مثل تکنیک ضربدر منها،زمان‌های نقصانی و... از آن استفاده کرد.

2.به صورت مبحثی مطالعه کنید.

3. به مرور مطالب بپردازید.