کنکوری‌ها لاک‌پشت شوید

در این روز‌ها تمام سعی و تلاش خود را بکنید که ارتباط خودتان را با دیگران به حداقل برسانید.

کنکوری‌ها لاک‌پشت شوید

در این روز‌ها تمام سعی و تلاش خود را بکنید که ارتباط خودتان را با دیگران به حداقل برسانید.

با اطرافیان خود، خصوصا دوستان، کم‌ترین ارتباط ممکن را داشته باشید، زیرا روحیات شما در این روزها بسیار حساس و شکننده می‌باشد و ممکن است هر حرف نسنجیده‌ای از طرف دیگران، تمرکز و روحیه‌ی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

پس مانند یک لاک‌پشت🐢 سر خود را در لاک خود فرو ببرید و با تمام قدرت و انرژی این مسیر باقی مانده را بدون اهمیت دادن به گفته‌های دیگران به پایان برسانید.