نکات لازم برای دوران طلایی نوروز

این نکات به شما کمک می‌کند تا دوران طلایی نوروز را با کیفیت بیش‌تری بگذرانید.

نکات لازم برای دوران طلایی نوروز

این نکات به شما کمک می‌کند تا دوران طلایی نوروز را با کیفیت بیش‌تری بگذرانید.

 1. تداوم در افزایش ساعت مطالعه و تثبیت آن در دوران نوروز

2. افزایش تست‌زنی و تمرین و عدم دوباره و چند باره خوانی مباحث صرفا از جزوه و درسنامه

3. نظم و پیوستگی در تکمیل دفتر برنامه‌ریزی و رقابت با خود

4. حل تست زمان‌دار به خصوص در درس‌هایی ک در آزمون وقت‌گیر هستند

5. جدی‌تر گرفتن دروس عمومی و استفاده از کتاب زرد عمومی

6. دوره کردن نیم‌سال اول در دو آزمون عید

7.استفاده از کتاب نوروز و جزوه‌ی هوشمند برای مرور و جمع‌بندی

8.حضور منظم در آزمون‌های باقی مانده

9. بررسی کارنامه‌ی اشتباهات و بازیابی، توجه به وضعیت آموزشی و سعی در رفع نقاط ضعف و ثبیت نقاط قوت

10. شرکت در اردوی نوروزی، جلوگیری از اتلاف وقت و داشتن انگیزه‌ی بیش‌تر به دلیل مشاهده‌ی تلاش دیگر رقیبان

11. برنامه‌ریزی منطبق بر واقعیت خود و جدیت در عملی کردن آن