کلکسیون روش‌های مطالعه - دهم هنرستان(حسابداری)

روش مطالعه‌ی درس حسابداری خرید و فروش - دهم حسابداری

کلکسیون روش‌های مطالعه - دهم هنرستان(حسابداری)

نام دانش‌آموز: محمدجواد مظاهری

میانگین تراز:6695/ شهر بهارستان/ روش مطالعه درس حسابداری خرید و فروش/ پایه دهم رشته حسابداری

در فرصت مطالعه برای هر آزمون، در ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم و به حل تمرین‌های آن می‌پردازم. پس از حل چندبارة تمارین و مثال‌ها ، نکات مربوطه در ذهن تثبیت می‌شود. به این ترتیب تمام مطالب را یاد می‌گیرم و درصورت عدم فهم یکی از مطالب، از دوستان و معلمانم کمک خواهم‌گرفت.

بلافاصله بعد از هر آزمون، تست‌های همان آزمون را تحلیل می‌کنم و اشکالات خود را برطرف کرده، تمامی نکات مهم را یادداشت می‌کنم تا در آزمون‌های مشابه از آن‌ها استفاده کنم.

در نوروز بعنوان فرصت طلایی برای جبران نقاط ضعف و تثبیت آموخته‌ها، همة کتاب‌ها را دوره می‌کنم و به خلاصه‌نویسی از نکات مهم می‌پردازم.