افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان

کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان روز سه شنبه 7 اسفند 1397 افتتاح شد.

افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان

کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان با ظرفیت همزمان 150 کاربر و زیربنای 283 مترمربع، مخزنی با گنجایش 20 هزارجلد کتاب را دارد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) توسعه یافته است؛ این کتابخانه روز سه شنبه 7 اسفند 1397 افتتاح و به دانشجویان و استادان پردیس پسران این دانشگاه اهداء شد.


نوید ثنائی رئیس پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان با ابراز خرسندی گفت: دانشگاه فرهنگیان یکی از مهم ترین مراکزی است که در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده گام برمیدارد، بنابراین توجه و کمک خیرین برای توسعه و پیشرفت این مرکز علمی بسیار مهم است و برای نخستین بار است که دانشگاه فرهنگیان توسط بنیاد قلم چی مورد حمایت و مساعدت قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به قدمت 45 ساله ساختمانی که کتابخانه در آن واقع شده و فضای بسیار کوچک مخزن کتاب ها، توسعه این فضای علمی کمک شایان توجهی برای استفاده بهینه بالغ بر 500 دانشجوی این پردیس و استادان آن را از کتابخانه داشته است.

فریدون مردانی معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس آیت الله خامنه ای طی مصاحبه ای گفت: این کتابخانه دارای 140 مترمربع زیربنا بود که پس از توسعه و ساخت بنا، به 283 مترمربع افزایش یافت.

وی افزود: با توسعه بخش مخزن کتاب ها که عملا توسعه قرائتخانه و بخش مجزا برای مطالعه استادان را نیز دربرداشته، گنجایش مخزن این کتابخانه از 7هزار جلد کتاب به 20 هزارجلد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است کتابخانه بنیاد قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان، 230 امین پروژه ساخت و تکمیل بنیاد قلم چی است که از سال 79 انجام شده است.افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان


افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان


افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان


افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان


افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان


افتتاح کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگانمنبع :