روش مطالعه رتبه18 انسانی در دوران نوروز

دوران نوروز بهترین زمان برای زنده کردن درس هایی است که تاکنون به هر علت مطالعه نکرده اید. من تا دوران نوروز به علت زوج درس بودن منطق و فلسفه ،هیچ وقت درس منطق را در آزمون‌ها پاسخ نمی‌دادم.

روش مطالعه رتبه18 انسانی در دوران نوروز

سید محمدرضا کوچکی آقایی - رتبه۱۸ منطقه۲ 

دانشجوی حقوق تهران

روش مطالعه کلی

* دوران نوروز بهترین زمان برای زنده کردن درس هایی است که تاکنون به هر علت مطالعه نکرده اید.

* من تا دوران نوروز به علت زوج درس بودن منطق و فلسفه ،هیچ وقت درس منطق را در آزمون ها پاسخ نمی دادم و حتی آن را مطالعه نمی کردم چون منطق از جمله درس هایی بود که بیش از مطالعه به تست زنی و کسب تجربی عملی نیاز داشت وبا توجه به حجم زیاد درس ها زمان کافی برای مطالعه آن را نداشتم.

* از طرف دیگر درس ادبیات و مخصوصا بخش آرایه ها بود که تسلط کافی در آن نداشتم و همیشه شک دار به آن پاسخ می دادم. اما دوران نوروز مدرسه ای در کار نبود، من بودم و کلی وقت اضافی که میتوانستم بزنم به زخم هایم.

روش مطالعه درس

منطق:

* هر روز ۱ ساعت منطق تمرین می کردم به این صورت که ابتدا یک درس را می خواندم.

* بعد تمام تست های آن را میزدم و نکات مهم تست ها را در صفحات کتابم یادداشت می کردم.

* در پایان سیزده بدر ، هر۱۳ درس منطق را جمع کردم و تمام نقاط مبهم و دشوار آن را یادداشت کرده بودم از جمله مفاهیمی مثل ایهام انعکاس و مغالطه تقسیم و ترکیب که در کتاب درسی نبود ولی در کنکور مطرح می شد.

ادبیات:

* در کتاب آبیِ ادبیات از کنایه ، استعاره، مجاز ،ایهام و ایهام تناسب هم به صورت مبحثی و هم به صورت ترکیبی سوالات جدید و نابی داشت و تمرین ۱ ساعته برای هر روز باعث شد این مفاهیم را به خوبی از هم تفکیک کنم.

* در آزمون های بعدی، هم مدیریت زمان بهتری داشتم چون ادبیات را در زمان خودش میزدم و هم درصد ادبیاتم به صورت قابل ملاحظه ای رشد داشت به گونه ای که در یک آزمون ، ادبیات اختصاصی و آرایه و گواهِ هر دو را صد زدم.

روش مطالعه مبحثی علوم وفنون ادبی

عروض:

* مهم ترین نکته در حل سوالات وزن و عروض ، سماعی کردن وزن است ، یعنی به محض اینکه دانش آموز شعر راشنید باید وزن آن را بگوید. اما چطور؟! 

*  بهترین روش یادگیری آن که به تمام دانش آموزانم آموزش دادم و همه نتیجه گرفتند ، این بود که تمام اوزانی که در کتاب درسی آمده را در برگه ای یادداشت کرده و زیر هر وزن چند بیت برای مثال آن بیاورند و هر روز ۳۰ دقیقه بدون فکر کردن به روش کشف وزن و ... فقط با صدای بلند و موزون شعر و وزن آن را تکرار کنند.

* بعد از یک ماه خودبه خود این روش تاثیر خود را میگذارد و با شنیدن هر بیت ، دانش آموز وزن آن را میگوید. 

* سماعی کردن قسمت اصلی کار است ولی نمی شود صرفا با گفتن وزن به صورت سماعی ، نکات ریز سوال و اختیارات شاعری و ...را درآورد.

* با سماعی کردن ابتدا وزن کامل بیت را می نویسیم و اگر سوالی جزئیات بیشتری خواست ، هر دو مصرع را تقطیع کرده و تک تک هجا ها را با وزن اصلی مقایسه میکنیم و اگر مطابق نبودند نشان می دهد که کدام اختیارات به کار رفته است، یا بعضی از سوالات فقط نیاز به تقطیع رکن اول هر بیت دارد . به هر حال هر دانش آموز با سماعی کردن عروض در حل هر سوال روش های سریع و شخصی خود را هم کشف می کند.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه سید محمدرضا کوچکی آقاییعدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

کانال پشتیبان ویژه ها :   
vipposhtiban@ را در تلگرام جستجو نمایید یا روی لینک عضویت در کانال پشتیبان ویژه کلیک نمایید.